Infliximab v prevenci pooperačního relapsu Crohnovy choroby

14. 5. 2019

Crohnova choroba (CD) je chronické onemocnění charakterizované opakovanými remisemi a relapsy zánětlivého postižení gastrointestinálního traktu, především tenkého a tlustého střeva.

Crohnova choroba (CD) je chronické onemocnění charakterizované opakovanými remisemi a relapsy zánětlivého postižení gastrointestinálního traktu, především tenkého a tlustého střeva. I po chirurgickém zákroku dochází často k rozvoji onemocnění v dosud nezasažených oblastech a je nutné přikročit k reoperaci. Prevence relapsů CD není dosud uspokojivě vyřešena, některé studie však naznačují, že určitou naději v tomto směru by mohla skýtat inhibice zánětlivých působků, jako je tumor nekrotizující faktor alfa (TNF-α).

Skupina japonských lékařů provedla párově uspořádanou studii (pair-matched study), ve které porovnala 100 pacientů s CD, kteří byli po chirurgickém zákroku léčeni infliximabem (monoklonální protilátka proti TNF-α), se 100 pacienty bez této léčby. Pacienti byli spárováni na základě pohlaví, vídeňské klasifikace CD a věku v době operace. Medián doby, po kterou byli pacienti sledováni, byl 51 měsíců v kontrolní skupině a 36 měsíců ve skupině léčené infliximabem.

Celkově došlo k relapsu s nutností reoperace u 37 pacientů, z toho u 3 ve skupině léčené infliximabem a u 34 pacientů z kontrolní skupiny. Pomocí Kaplan-Meireovy univariantní analýzy byly identifikovány následující faktory signifikantně související s relapsem a nutností reoperace: body mass index > 18 v době operace (HR = 0,19; p = 0,01) a udržovací terapie infliximabem po operaci (HR = 0,22; p = 0,0022). Multivariantní analýza ukázala, že udržovací terapie infliximabem po operaci byla jediným signifikantním faktorem zabraňujícím relapsu CD a nutnosti reoperace.

Na základě výsledků studie autoři došli k závěru, že pooperační udržovací terapie infliximabem zabraňuje relapsu CD nejméně tři roky po samotné operaci.

(onse)

Zdroj: Araki T., Uchida K., Okita Y., Fujikawa H., Inoue M., Ohi M., Tanaka K., Inoue Y., Mohri Y., Kusunoki M. The impact of postoperative infliximab maintenance therapy on preventing the surgical recurrence of Crohn's disease: a single-center paired case-control study. Surg Today. 2013 Mar 6. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 23463537.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa