Infliximab v léčbě akutní exacerbace ulcerózní kolitidy

14. 5. 2019

V časopise společnosti Health technology assessment byl publikován stručný přehled několika studií na téma účinnosti infliximabu v léčbě akutní exacerbace ulcerózní kolitidy a poměru účinnosti této léčby k vynaloženým nákladům. Článek se věnuje také použití a účinnosti infliximabu v této indikaci ve srovnání s cyklosporinem.

V časopise společnosti Health technology assessment byl publikován stručný přehled několika studií na téma účinnosti infliximabu v léčbě akutní exacerbace ulcerózní kolitidy a poměru účinnosti této léčby k vynaloženým nákladům. Článek se věnuje také použití a účinnosti infliximabu v této indikaci ve srovnání s cyklosporinem.

Přehled zahrnuje čtyři randomizované kontrolované studie. Dvě z nich srovnávaly infliximab s placebem u pacientů neodpovídajících na iniciální léčbu intravenózně podávanými kortikosteroidy, třetí studie srovnávala cyklosporin s placebem a čtvrtá cyklosporin s intravenózními kortikosteroidy jako součástí iniciální léčby zahájené po hospitalizaci.

Autoři uvedených studií došli k závěru, že infliximab přináší klinické zlepšení u pacientů s akutní, těžkou a na kortikosteroidy neodpovídající ulcerózní kolitidou a zároveň je těmito pacienty dobře tolerován. Infliximab přináší také více benefitů než cyklosporin, především častěji umožňuje vyhnout se kolektomii. Rozhodovací strategie zahrnovala srovnání infliximabu s cyklosporinem, standardní léčbou a chirurgickým řešením.

Poměr rozdílů nákladů a účinnosti (incremental cost-effectiveness ratio, ICER) pro infliximab ve srovnání se standardní léčbou byl 20 tisíc liber (přes 600 tisíc korun). Avšak poté, co byl proveden přesnější odhad počtu kolektomií, poměr rozdílů nákladů a účinnosti ICER pro infliximab ve srovnání se standardní léčbou se zvýšil na 48 tisíc liber (téměř 1,5 miliónu korun).

Podle doporučených postupů vydaných institutem NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) v říjnu roku 2008 je infliximab lékem volby v léčbě akutní exacerbace těžké aktivní ulcerózní kolitidy pouze u pacientů, u kterých je kontraindikován cyklosporin. Pro pacienty, kteří toto kritérium nesplňují, by měl být infliximab používán pro léčbu akutních exacerbací těžké aktivní ulcerózní kolitidy jen v rámci klinických studií.

(vek)

Zdroj:
Bryan S. et al.: Infliximab for the treatment of acute exacerbations of ulcerative colitis. Health Technol Assess. 14 Suppl. 1: 9–15, 2010.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa