Infliximab u rezistentní deprese

14. 5. 2019

Zánět je přirozenou reakcí lidského imunitního systému na infekci nebo poranění, nicméně příliš dlouho trvající nebo příliš silná zánětlivá odpověď může poškodit různé orgány včetně mozku.

Zánět je přirozenou reakcí lidského imunitního systému na infekci nebo poranění, nicméně příliš dlouho trvající nebo příliš silná zánětlivá odpověď může poškodit různé orgány včetně mozku. Již nějakou dobou se objevují pozorování, že lidé s depresí, kteří současně vykazují známky silného zánětu, daleko hůře odpovídají na léčbu samotné deprese.

Vědci z Emory University School of Medicine v Atlantě proto zkoumali, zda léčba zaměřená proti prozánětlivému cytokinu TNF alfa (z angl. tumor necrosis factor alfa) dokáže zmírnit projevy deprese u pacientů, kde tradiční léčba selhává. Rovněž se pokusili určit, zda výchozí hladina několika biomarkerů zánětu bude ovlivňovat odpověď na zmíněnou léčbu.

Šedesáti pacientům s depresí rezistentní na konvenční léčbu podali lékaři tři infuze infliximabu (antagonisty TNF alfa) nebo placeba v průběhu prvních 6 týdnů celkově 12týdenní studie. Účinek na depresi byl stanovován pomocí sedmnáctipoložkové Hamiltonovy škály deprese (HAMD).

Celkově se neprokázal žádný statisticky významný rozdíl mezi změnami HAMD u pacientů, kteří dostávali placebo, a těch, kdo dostávali infliximab. Když ovšem autoři studie vyhodnotili výsledky s přihlédnutím k výchozím hodnotám zánětlivých biomarkerů, zjistili, že u pacientů s vysokými vstupními hodnotami zánětu infliximab významně zlepšil celou řadu příznaků deprese včetně poruch nálady, úzkosti a pracovního výkonu.

Ačkoli se jedná teprve o pilotní studii, dosažené výsledky otevírají nové možnosti při léčbě rezistentní deprese a ukazují na významnou roli zánětu v patogenezi tohoto častého lidského onemocnění.

(onse)

Zdroj: Raison C. L., Rutherford R. E., Woolwine B. J., Shuo C., Schettler P., Drake D. F., Haroon E., Miller A. H. A Randomized Controlled Trial of the Tumor Necrosis Factor Antagonist Infliximab for Treatment-Resistant Depression: The Role of Baseline Inflammatory Biomarkers. JAMA Psychiatry. 2013 Jan 1; 70 (1): 31-41.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa