Infliximab snižuje aktivitu onemocnění psoriázou u pacientů rezistentních na etanercept

14. 5. 2019

U pacientů s mírnými až těžkými formami psoriasis vulgaris, kteří byli převedeni na infliximab (Remicade) vzhledem ke špatné odezvě na terapii etanerceptem (Enbrel), se prokázalo snížení aktivity onemocnění.

U pacientů s mírnými až těžkými formami psoriasis vulgaris, kteří byli převedeni na infliximab (Remicade) vzhledem ke špatné odezvě na terapii etanerceptem (Enbrel), se prokázalo snížení aktivity onemocnění. Toto tvrzení bylo prezentováno na kongresu American Academy of Dermatology v květnu 2010.

Cílem studie bylo ozřejmit, zda pacienti, u kterých selhala léčba jedním TNF blokátorem (etanerceptem), mohou být „zachráněni“ jiným TNF blokátorem (infliximabem). To je pro pacienty poměrně zásadní, neboť psoriáza je provází typicky od mládí po celý zbytek života. A ačkoliv TNF je velmi dobrým cílem, přesto ne každý na léčbu anti-TNF reaguje optimálně a může dojít i ke ztrátě odpovědi na léčbu již probíhající.

Ve své podstatě se nejednalo o srovnávací studii, lékaři oba přípravky (etanercept i infliximab) shledávají jako dobré, a cílem tedy bylo pouze najít variantu pro výše zmíněné pacienty. Lékaři do studie zahrnuli celkem 215 pacientů ve věku nad 18 let (průměrný věk 44,4 roku) s PGA (= Physician Global Assessment) skóre ≥ 2. Ve sledovaném souboru bylo 63,7 % mužů. Jednalo se o pacienty, kteří byli v minulosti léčeni etanerceptem v dávce 25 mg 2x týdně nebo 50 mg 1x nebo 2x týdně, a to v monoterapii, v kombinaci s metotrexátem nebo s cyklosporinem. Tato léčba trvala minimálně čtyři měsíce, vždy pak s inadekvátní odpovědí.

Sledovaní pacienti za dva týdny od poslední dávky etanerceptu dostali infuzi infliximabu v dávce 5 mg/kg tělesné hmotnosti (týden 0) a tato byla opakována ve 2, 6, 14 a 22 týdnech. Účinnost byla hodnocena opět pomocí PGA – cílem bylo dosažení PGA ≤ 1 v 10. týdnu, přičemž průměrné vstupní PGA bylo 2,8. Dalšími výstupními body byla analýza BSA (= body surface area), PASI (= Psoriasis Area and Severity Index), zhodnocení psoriázy a kvality života pacientů.

V 10. týdnu dosáhlo 65,4 % pacientů léčených infliximabem PGA 0 nebo 1. Ve 26. týdnu toto číslo ještě vzrostlo, tentokrát na 72,4 %. Skóre PASI 75 dosáhlo v 10. týdnu 51,7 % a ve 26. týdnu 54,5 % pacientů. Odpověď na léčbu byla velmi rychlá, u většiny pacientů se zlepšením PGA k němu došlo už v prvních 6 týdnech terapie.

Z celkového počtu 215 pacientů léčených infliximabem mělo 5,6 % reakci na infuzi a 68,8 % se setkalo s alespoň jedním vedlejším účinkem. Pouze u 3,7 % se však jednalo o závažné nežádoucí účinky.

(pes)

Zdroj:
Abstract P3341. American Academy of Dermatology (AAD) 68th Annual Meeting, Miami (Florida). Prezentováno 7. března 2010.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa