Infliximab s metotrexátem je v terapii psoriatické artritidy účinnější než metotrexát samotný – výsledky studie RESPOND

14. 5. 2019

Nedávno publikovaná studie litevských autorů srovnávala účinnost a bezpečnost terapie infliximabem s metotrexátem a terapie samotným metotrexátem u pacientů s aktivní psoriatickou artritidou.

Nedávno publikovaná studie litevských autorů srovnávala účinnost a bezpečnost terapie infliximabem (IFX) s metotrexátem (MTX) a terapie samotným metotrexátem u pacientů s aktivní psoriatickou artritidou (PsA). Zmiňované studie se účastnili pacienti ve věku 18 let a starší s aktivní PsA, kteří dosud nebyli léčeni MTX a neužívali ani terapii chorobu modifikujícími léky. Tito pacienti byli následně náhodně rozděleni do dvou skupin (v poměru 1:1), k užívání IFX v dávce 5 mg/kg v 0., 2., 6. a 14. týdnu spolu s MTX v dávce 15 mg týdně, nebo k užívání pouze MTX v dávce 15 mg týdně. Primárním cílem studie bylo dosažení odpovědi podle kritérií American College of Rheumatology – ACR20 (20% zlepšení) v 16. týdnu. K sekundárním cílům pak patřilo hodnocení míry a závažnosti psoriázy pomocí PASI indexu (Psoriasis Area and Severity Index), DAS28 skóre (Disease Activity Score) a zhodnocení daktylitidy a entezitidy.

V 16. týdnu dosáhlo odpovědi podle ACR20 celkem 86,3 % pacientů ze skupiny užívající IFX+MTX a 66,7 % pacientů ze skupiny užívající pouze MTX (p < 0,02). Pacienti, jejichž PASI index byl v době vstupu do studie 2,5 a vyšší, dosáhli v průběhu terapie IFX+MTX v 97,1 % případů minimálně 75 % zlepšení, přičemž ve skupině léčené pouze MTX bylo toto procento nižší (54,3 %) (p < 0,0001). Zlepšení hodnot CRP, skóre DAS28, míry dosažení remise, daktylitidy, únavy a ranní ztuhlosti bylo také signifikantně markantnější ve skupině léčené navíc infliximabem.

Na základě těchto výsledků je zřejmé, že terapie infliximabem s metotrexátem vedla u pacientů s aktivní PsA k signifikantnímu zlepšení míry odpovědi podle ACR20 a zlepšení PASI indexu ve srovnání s monoterapií metotrexátem. Kombinovaná terapie byla obecně dobře tolerována.

(mik)

Zdroj: Baranauskaite A, et al. Infliximab plus methotrexate is superior to methotrexate alone in the treatment of psoriatic arthritis in methotrexate-naive patients: the RESPOND study. Ann Rheum Dis. Publikováno on-line 12. října 2011. doi: 10.1136/ard.2011.152223Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa