Infliximab je účinný v léčbě cystické fibrózy i Crohnovy nemoci

14. 5. 2019

Cystická fibróza je nejčastější autozomálně recesivní chorobou ohrožující život u bělošských dětí. Její incidence je 1 případ na každých 2500 živě narozených novorozenců.

Cystická fibróza je nejčastější autozomálně recesivní chorobou ohrožující život u bělošských dětí. Její incidence je 1 případ na každých 2500 živě narozených novorozenců. Cystická fibróza je charakterizována anomální funkcí exokrinních žláz a způsobuje ji mutace v genu CFTR (= cystic fibrosis transmembrane conductance regulator), který je lokalizován na 7. chromozomu. Bylo popsáno již více než 400 jeho různých mutací, přičemž nejčastější je delece kodonu pro aminokyselinu fenylalanin na 508. místě molekuly (Δ F508).

Onemocnění postihuje dýchací a zažívací systém pacientů a je charakteristické tvorbou abnormálně hustého hlenu v těchto orgánech. Nejčastější příčinou mortality jsou plicní komplikace, ale choroba se rovněž prezentuje postižením gastrointestinálního traktu nebo žlučových cest.

Naproti tomu Crohnova nemoc je chronické zánětlivé střevní postižení, které může být lokalizováno v průběhu celého gastrointestinálního traktu. Spojitost mezi Crohnovou chorobou a cystickou fibrózou (CF) je známá, existují studie o prevalenci u pacientů s Crohnovou nemocí, kteří trpí CF až 17x častěji než referenční populace.

Ve World Journal of Gastroenterology lékaři publikovali první kazuistiku pacienta s CF a Crohnovou nemocí, který byl léčen infliximabem. Po zahájení této léčby došlo ke zlepšení nálezu v colon a také ke zlepšení celkového stavu pacienta bez infekčních komplikací a zejména bez snížení plicních funkcí.

Tato studie potvrzuje předešlá data týkající se pravděpodobnosti, že zánět dýchacích cest u CF hraje klíčovou roli v poškození plic a že tento zánět je zprostředkován TNF alfa. Z toho důvodu vede použití protilátek proti TNF alfa nejen ke zlepšení Crohnovy nemoci, ale navíc zabraňuje zhoršování plicních funkcí, zřejmě díky protizánětlivému účinku na obojí – tedy na střeva i plíce.

(pes)

Zdroj:
Vincenzi F. World J Gastroenterol 2010;16(15):1924–1927.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa