Incidence malignit a úmrtnost na ně v éře vysoce účinné antiretrovirové terapie u pacientů HIV pozitivních

15. 5. 2019

U pacientů s rozvinutým AIDS se často vyskytují maligní nádory, které jsou v běžné populaci jinak velmi vzácné. Méně se však myslí na to, že pacienti s AIDS častěji onemocní i ostatními druhy malignit.

U pacientů s rozvinutým AIDS se často vyskytují maligní nádory, které jsou v běžné populaci jinak velmi vzácné. Méně se však myslí na to, že pacienti s AIDS častěji onemocní i ostatními („běžnými“) druhy malignit. Toto téma nedávno sledovala studie lékařů z HIV kliniky v americkém Baltimoru.

Cílem studie bylo zmapovat u pacientů s rozvinutým AIDS trendy, charakteristiky pacientů a průměrné přežití jak u nádorů charakteristických pro onemocnění AIDS, tak i u nádorů s běžným výskytem v populaci. Otázkou především bylo, jak se výskyt nádorů a naděje na přežití změnily v éře vysoce účinné antiretrovirové terapie, která se rutinně používá přibližně od roku 1996.

Pro účely studie byla provedena retrospektivní analýza všech malignit, které se vyskytly během let 1996–2005 u 2566 pacientů městské HIV kliniky v Baltimoru (USA, Maryland). Byly srovnávány klinické projevy nádorů sdružených s AIDS a nádorů běžně se vyskytujících v populaci. Srovnány byly také odlišnosti klinického obrazu jednotlivých nádorových onemocnění u pacientů s AIDS a u lidí HIV negativních.

Výsledky

V letech 1996 až 2005 bylo na klinice diagnostikováno 138 nádorů sdružených s onemocněním AIDS a 115 nádorů běžně se vyskytujících v populaci. V průběhu let (od roku 1996) postupně klesal výskyt nádorů sdružených s AIDS z počtu 12,5 nádoru na tisíc osob a rok na 3,5 nádoru/1000 osob/rok. Na druhou stranu se zvyšoval počet nádorů běžných v celé populaci, nikoli typických pouze pro AIDS. Jejich počet vzrostl z 3,9 na tisíc osob a rok na 7,1/1000 osob/rok.

Překvapivě vysoká byla incidence nejběžnějších nádorů nesdružených s AIDS, které se často vyskytují v celé populaci. Mezi nádory s překvapivě vysokou incidencí patřil karcinom plic (29 případů), jater (13), anorektální (10), nádory hlavy a krku (14) a Hodgkinův lymfom (8 případů).

Doba přežití po stanovení diagnózy se nelišila mezi nádory typicky sdruženými s AIDS a nádory nesdruženými s AIDS. Pokročilejší věk pacienta byl spojen s častějším výskytem nádorů nesdružených s AIDS, a také se zvýšenou mortalitou na nádory sdružené s AIDS.

Závěr

Autoři studie přiznávají, že je překvapila četnost výskytu nádorů nesdružených s onemocněním AIDS v HIV pozitivní populaci. Na místě je proto větší onkologická bdělost u HIV pozitivních pacientů. Kromě nádorů sdružených s AIDS je třeba se aktivně zaměřit také na nejčastější nádory běžně se vyskytující v populaci.

(vek)

Zdroj: Long JL, et al. Incidence and outcomes of malignancy in the HAART era in an urban cohort of HIV-infected individuals. AIDS. Februar 2008.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa