Implantáty s buprenorfinem efektivní u opiátové závislosti

15. 5. 2019

Dle nové studie amerických lékařů může léčba s využitím buprenorfinových implantátů (Probuphine, Titan Pharmaceuticals, Inc) významně omezit závislost na opiátech a může být podobně účinná jako denní orální terapie s využitím buprenorfinu-naloxonu.

Dle nové studie amerických lékařů může léčba s využitím buprenorfinových implantátů (Probuphine, Titan Pharmaceuticals, Inc) významně omezit závislost na opiátech a může být podobně účinná jako denní orální terapie s využitím buprenorfinu-naloxonu.

Nová subkutánní forma umožňuje zajistit stabilní hladinu buprenorfinu 24 hodin denně po dobu 6 měsíců a je zaměřena na omezení pravděpodobnosti zneužití opiátů se současným zajištěním adherence a potenciálním zlepšením výsledků léčby.

Třetí fáze randomizované studie probíhající ve 20 lokalitách v USA se zúčastnilo 287 pacientů ve věku od 18 do 60 let. Tito pacienti byli randomizováni do tří skupin – s využitím buprenorfinového implantátu (n = 114), s sublingválním podáním buprenorfinu s naloxonem 12–16 mg/den (Suboxone, Reckitt Benckiser Pharmaceuticals, Inc; n = 119) nebo s implantátem obsahujícím placebo (n = 54). Pacienti byli následně sledováni 24 týdnů.

Výsledky prokázaly, že užití buprenorfinového implantátu významně snižuje opiátovou závislost v porovnání s placebem (36 % vzorků moči bylo negativních na opiáty v porovnání se 14 % v placebo skupině), stejně tak došlo i ke zlepšení klinického stavu jedinců a celkového zlepšení opiátové závislosti.

Další analýza prokázala, že implantát je rovnocenný s denním sublingválním podáním buprenorfinu s naloxonem ve všech hodnocených oblastech včetně negativních vzorků moči (36 % vs. 35 %), klinického obrazu tíže závislosti (p = 0,7831) a klinicky hodnoceného celkového zlepšení (p = 0,9881).

Dle Dr. Rosenthala, přednosty psychiatrické kliniky St. Luke’s-Roosevelt Hospital Center a bývalého předsedy americké akademie pro závislost na návykových látkách (American Academy of Addiction Psychiatry), kombinuje buprenorfinový implantát výhody ideální medikace s ideální formou podání. Pacienti s opiátovou závislostí mají často obtíže s užíváním léků dle schématu a implantát je v tomto ohledu mnohem spolehlivější.

(hak)

Zdroj: Medscape Medical News; © 2011 WebMD – www.medscape.comPrihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa