Identifikace přirozených bispecifických protilátek proti cCP a IgG u revmatoidní artritidy

15. 5. 2019

Již dříve byly publikovány studie zabývající se produkcí bispecifických protilátek u králíků, kteří byli simultánně stimulováni dvěma odlišnými antigeny. Králíci imunizovaní směsí antigenů obsahující dva hapteny konjugované s nosičem (BSA-digoxin a KLH-DNP) produkují až šest typů přirozených bispecifických protilátek proti náhodně kombinovaným párům antigenů.

Již dříve byly publikovány studie zabývající se produkcí bispecifických protilátek u králíků, kteří byli simultánně stimulováni dvěma odlišnými antigeny. Králíci imunizovaní směsí antigenů obsahující dva hapteny konjugované s nosičem (BSA-digoxin a KLH-DNP) produkují až šest typů přirozených bispecifických protilátek proti náhodně kombinovaným párům antigenů.

U pacientů s revmatoidní artritidou (RA) obvykle dochází k perzistentní imunitní odpovědi na rozdílné autoantigeny, což zvyšuje pravděpodobnost, že přirozené bispecifické protilátky proti dvěma rozdílným autoantigenům mohou existovat.

Vědci identifikovali přítomnost přirozených bispecifických protilátek proti cyklickému citrulin peptidu (cCP) a imunoglobulinu G (IgG) v sérech pacientů s RA pomocí metody DAS-ELISA (double-antigen sandwich ELISA). Spontánní vznik bispecifických protilátek byl potvrzen smíšením rozdílných proporcí anti-cCP pozitivního séra a 1-RF pozitivního séra in vitro.

U testovaných vzorků byly zastiženy pozitivní korelace mezi přítomností bispecifických protilátek a IgG4 anti-cCP protilátek i IgG4 RF, což napovídá, že s tímto fenoménem je spjata podtřída IgG4. Vědci úspěšně identifikovali přítomnost přirozených bispecifických protilátek. Jejich výsledky ukazují, že tyto protilátky vychází z anti-cCP a RF v séru pacientů s revmatoidní artritidou.

Přirozený výskyt bispecifických protilátek u lidských nemocí může poskytnout nový náhled na lepší pochopení těchto chorob. Samozřejmě je potřeba dalšího výzkumu a rozsáhlé populační studie, aby bylo možno objasnit jejich klinický význam pro rozvoj a progresi nemoci.

(pes)

Zdroj: Wang W., Li J.: Identification of Natural Bispecific Antibodies against Cyclic Citrullinated Peptide and Immunoglobulin G in Rheumatoid Arthritis. PLoS ONE 6 (1): e16527; doi: 10.1371/journal.pone.0016527Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa