Humánní růstový hormon produkovaný v rostlinách vykazuje biologickou aktivitu u krysího modelu

15. 5. 2019

V březnovém vydání časopisu Biotechnology Progress je popsán vůbec první případ prokázané účinnost humánního růstového hormonu získaného z transgenních rostlin tabáku.

V březnovém vydání časopisu Biotechnology Progress je popsán vůbec první případ, kdy byla u krysího modelu prokázána účinnost humánního růstového hormonu získaného z transgenních rostlin tabáku.

Protože v léčbě poruch růstu se může uplatnit pouze humánní růstový hormon, existuje po něm přirozeně značná poptávka a neustále se hledají nové cesty, jak produkci růstového hormonu zefektivnit a zlevnit. V počátcích léčby růstovým hormonem byl používán hormon získaný z kadaverózních hypofýz, izolace hormonu byla velmi pracná, získaný hormon měl nízkou účinnost a samozřejmě s sebou nesl značná zdravotní rizika. V polovině osmdesátých let se začalo s výrobou rekombinantního růstového hormonu metodami genového inženýrství a s jeho používáním v humánní medicíně.

Poptávka po lidském růstovém hormonu se však zvyšuje a vzrůstá potřeba jej zpřístupnit širší populaci na celém světě za přijatelnou cenu. V současnosti proto existují snahy produkovat humánní růstový hormon levněji a ve větším množství pomocí transgenních rostlin.

Již delší dobu je známo, že rostliny by mohly fungovat jako účinný systém pro expresi široké škály rekombinantních proteinů různého původu. Jedním z kandidátů pro masovou produkci prostřednictvím transgenních rostlin je také lidský růstový hormon, výtěžek takto vyráběného hormonu se může pohybovat okolo jednoho miligramu proteinu na jeden gram váhy čerstvé biomasy.

Autoři článku publikovaného v časopise Biotechnology Progress používali rostliny tabáku druhu Nicotiana benthamiana, které byly transfekovány virovým expresním vektorem. Biologická aktivita vyprodukovaného lidského růstového hormonu byla prokázána na hypofyzektomovaném krysím modelu. Zvířatům byl subkutánně injikován rostlinami vyprodukovaný lidský růstový hormon v množství 60 μg na dávku po dobu deseti dní. Průměrný váhový přírůstek hypofyzektomovaných krys byl přibližně 17 g na zvíře ve skupině deseti zvířat.

(vek)

Zdroj: Rabindran S. et al: Plant-produced human growth hormone shows biological activity in a rat model. Biotechnol Prog. Publikováno on-line před tiskem v březnu 2009.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa