Horší mentální zdraví při osteoartritické bolesti

15. 5. 2019

Ze závěrů studie publikovaných ve zprávě v červenci letošního roku vyplývá, že k osteoartritické bolesti a ke vzplanutím bolesti se váže horší mentální zdraví pacientů.

Ze závěrů studie publikovaných ve zprávě v červenci letošního roku vyplývá, že k osteoartritické bolesti a ke vzplanutím bolesti se váže horší mentální zdraví pacientů.

Bolest se v čase mění, pacienti se s ní setkávají v delších i kratších intervalech. Ta samá osoba může cítit bolest kolene nebo kyčle pouze mírnou, nebo dokonce žádnou a s časovým odstupem se pak jedná o bolest těžkou. A to vše i za předpokladu, že rentgenologický nález poškození kolenního či kyčelního kloubu zůstává stejný.

Cílem studie amerických vědců bylo určit spojitosti mezi mentálním zdravím a osteoartritickou bolestí ve vzorku 266 pacientů ze studie LEAP (Longitudinal Examination of Arthritis Pain) s osteoartritidou kyčle a/nebo kolene. Z celkového počtu bylo 75 mužů a 191 žen, průměrný věk byl 65 let, průměrný body mass index 31,5 kg/m2 a v 82 % bylo primární lokalizací osteoartritidy koleno. Po dobu 12 týdnů bylo v týdenních intervalech hodnoceno skóre WOMAC (= The Western Ontario and McMaster University Osteoarthritis Index) a MHI-5 (= 5-item Mental Health Inventory).

Jak sami lékaři říkají, bolest je obtížné hodnotit, neboť její vnímání a také zkušenosti se pacient od pacienta liší. Mohou být rozdíly v centrálním i periferním nervovém systému, v předcházející zkušenosti s bolestí a existují také kulturní rozdíly ve vnímání bolesti. Zmíněná studie se snažila některé z těchto překážek eliminovat.

V kvartilu s nejvyšším skóre MHI-5 bylo průměrné WOMAC skóre 2,93 v porovnání s výsledkem 4,57 v kvartilu s naopak nejnižším MHI-5. Analýza 91 subjektů odhalila, že pravděpodobnost vzplanutí bolesti byla 2,11krát vyšší v době po nejhorším MHI-5 kvartilu (ve srovnání s dobou s nejlepším MHI-5 kvartilem). Lékaři také zjistili, že zvýšená úroveň bolesti je asociována s horším mentálním zdravím pacientů. A navíc že vzplanutí bolesti jsou spojena s chatrnějším duševním zdravím v týdnu před tímto vzplanutím.

(pes)

Zdroj:

  1. Osteoarthritis Cartilage 2010; 18: 873–875, 883–887


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa