Homocystein a lipidové spektrum u dětí a mladistvých s juvenilní idiopatickou artritidou

15. 5. 2019

Homocystein (Hcy) je aminokyselina odvozená z esenciální aminokyseliny methioninu při jeho přeměně na cystein. Jeho koncentrace v plazmě se zvyšuje v průběhu dospívání, souvisí s genetickými aspekty, životním stylem, metabolismem lipidů a kyseliny listové, užíváním léků a chronickými onemocněními.

Homocystein (Hcy) je aminokyselina odvozená z esenciální aminokyseliny methioninu při jeho přeměně na cystein. Jeho koncentrace v plazmě se zvyšuje v průběhu dospívání, souvisí s genetickými aspekty, životním stylem, metabolismem lipidů a kyseliny listové, užíváním léků a chronickými onemocněními. Hcy má ve zvýšené koncentraci toxický účinek na cévní endotel a je rizikovým faktorem pro vznik kardiovaskulárního onemocnění, časnou mozkovou příhodu a venózní trombózu. Toto riziko se ještě zvyšuje v kombinaci s dalšími rizikovými faktory, jako jsou chronická onemocnění a dyslipidémie. Studie byla zaměřena na zhodnocení plazmatické koncentrace homocysteinu u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou (JIA), jeho korelaci s terapií methotrexátem (MTX), hladinou kyseliny listové a vitaminu B12 a dyslipidémií.

Metodika

Do studie bylo zahrnuto 51 dětí a mladistvých s JIA (37 dívek, průměrný věk 11,2, rozmezí 2,3–17 let), kontrolní skupinu tvořilo 52 zdravých kontrol (42 dívek, průměrný věk 12,5, rozmezí 3–18 let). 32 pacientů užívalo každý týden MTX (průměrná dávka 0,1–1 mg/kg). Byly odebrány krevní vzorky k vyšetření sedimentace erytrocytů, CRP, plazmatické hladiny homocysteinu, vitaminu B12 a kyseliny listové, dále k vyšetření lipidového metabolismu (triglyceridy, cholesterol, HDL, LDL, VLDL). Pro statistické zpracování byla za zvýšenou koncentraci homocysteinu považována hodnota ≥ 12,56 μmol/l, což odpovídá 90. percentilu zdravých kontrol.

Výsledky

Průměrná hodnota koncentrace Hcy byla 9,3 ± 3,16 μmol/l u pacientů s JIA a 8,9 ± 2,42 μmol/l u zdravých kontrol (p = 0,615). Vyšší koncentrace byla pozorována ve skupině 13–18 let u pacientů i zdravých kontrol (p > 0,001). Nebyly pozorovány signifikantní rozdíly v nálezech pacientů užívajících MTX. Hladiny vitaminu B12 byly normální u pacientů s JIA i u zdravých kontrol, hladina kyseliny listové byla zvýšená u pacientů s JIA (p < 0,001). U pacientů s JIA byla zároveň snížená hladina HDL (p = 0.007), naopak hladina VLDL (p = 0,014) a triglyceridů (p = 0,001) byla vyšší u zdravých kontrol. Nebyla nalezena korelace mezi hladinou Hcy, klinickým stavem, sedimentací erytrocytů a CRP.

Pacienti s juvenilní idiopatickou artritidou v naší studii nevykazovali signifikantně zvýšenou koncentraci homocysteinu v plazmě i přes užívání methotrexátu, pravděpodobně pro doplňování terapie kyselinou listovou.

(nami)

Zdroj: Marcela Gonçalves, et al. Homocysteine and lipid profile in children with Juvenile Idiopathoc Arthritis. Pediatric Rheumatology. 2007; 5: 2; doi:10.1186/1546-0096-5-2Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa