Hodnocení kvality života u pacientů s léčenou nespavostí

14. 5. 2019

Již delší dobu je klinicky potvrzena informace, že pacienti s chronickou insomnií mají sníženou kvalitu života. WHO definuje kvalita života jako subjektivní vícerozměrný pojem, který zahrnuje více oblastí.

Již delší dobu je klinicky potvrzena informace, že pacienti s chronickou insomnií mají sníženou kvalitu života.

Kvalita života je podle WHO definována jako subjektivní vícerozměrný pojem, který zahrnuje tyto oblasti: fyzické zdraví, psychický stav, úroveň praktické nezávislosti, sociální vazby, vliv prostředí a náboženský zájem. (WHO, 1947).

Terapeutických postupů v léčbě nespavosti je známo a užíváno více, možná i tato skutečnost vedla vědce z Univerzity v Bergenu (Norsko) ke srovnání farmakoterapie (zopiclon) s kognitivně-behaviorální terapií. Uspořádali placebem kontrolovanou klinickou studii, do které bylo zařazeno 46 pacientů s primární nespavostí ve věku 55 let a vyšším.

U pacientů byl hodnocen klinický stav pomocí míry úzkostnosti, deprese, kvality interpersonálních vztahů, subjektivního hodnocení stavu bdělosti, udržení pozornosti a kvality života. Uvedené parametry byly kvantifikovány na začátku studie, po ukončení terapie a v šestiměsíčním odstupu od ukončení terapie.

U pacientů léčených kromě farmakoterapie i kognitivně-behaviorální psychoterapií došlo ke snížení úzkostnosti v porovnání se skupinou pacientů léčených pouze zopiclonem. Podle hodnocených parametrů byl účinek kognitivně-behaviorální terapie po jejím ukončení a poté v odstupu šesti měsíců výraznější než pouze farmakologická léčba.

(peta)

Zdroj: Omvik S, Sivertsen B, Pallesen S, Bjorvatn B, Havik OE, Nordhus IH. Daytime functioning in older patients suffering from chronic insomnia: Treatment outcome in a randomized controlled trial comparing CBT with Zopiclone. Behav Res Ther 2008;46(5):623–641.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa