Hladiny infliximabu mohou predikovat trvalou odpověď na léčbu infliximabem

14. 5. 2019

Ročně ztratí odpověď na terapii infliximabem více než 10% pacientů s Crohnovou nemocí (CD).

Ročně ztratí odpověď na terapii infliximabem více než 10% pacientů s Crohnovou nemocí (CD). Zajímavá zjištění přinesla práce českých autorů publikovaná v prosincovém vydání Journal of Crohn's and Colitis. Autoři zmiňované práce ve své studii hodnotili, nakolik mohou úspěšnost terapie predikovat hladiny infliximabu před podáním další infuze (tzv. trough levels), konkomitantní terapie imunosupresivy či endoskopický nález hojení.

Popisované studie se účastnili pacienti s CD léčení infliximabem od října 2007 do března 2010, kteří odpověděli na indukční terapii třemi dávkami infliximabu a byli následně na udržovací terapii infliximabem a u kterých byly k dispozici krevní vzorky ze 14. nebo 22. týdne léčby. Trvalá odpověď na léčbu infliximabem pak byla definována jako absence selhání léčby v důsledku ztráty odpovědi nebo nesnášenlivosti léku.

Do studie bylo zařazeno celkem 84 pacientů. Dlouhodobá odpověď na terapii infliximabem byla pozorována u 47 (56 %) pacientů při mediánu sledování 25 měsíců (14–37). Hladiny infliximabu > 3 μg/ml byly spojeny se sníženým rizikem selhání léčby (HR 0,34, 95% CI: 0,16–0,75), zatímco přítomnost protilátek proti infliximabu a potřeba kortikosteroidů toto riziko zvyšovaly (HR 4,34, 95% CI: 1,51–12,5 a HR 2,49, 95% CI: 1,08–5,73). Konkomitantní terapie thiopuriny toto riziko neovlivnila, i když pacienti užívající thiopuriny měli hladiny infliximabu v séru vyšší než ti bez imunomodulátorů (5,51 vs. 0,71 μg/ml; p = 0,01).

V průběhu dvouletého sledování byla tedy trvalá odpověď na terapii infliximabem pozorována u více než poloviny pacientů s CD. Hladiny infliximabu > 3 μg/ml na začátku udržovací terapie pak byly prediktivním faktorem trvalé odpovědi na terapii infliximabem.

(mik)

Zdroj: Bortlik M. et al. Infliximab trough levels may predict sustained response to infliximab in patients with Crohn's disease. J Crohn Colitis. 2012 Nov 28; pii: S1873-9946(12)00456-4; doi: 10.1016/j.crohns.2012.10.019



Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa