Hladina estradiolu při statistickém hodnocení rizika karcinomu prsu

15. 5. 2019

Pro hodnocení rizik vzniku karcinomu prsu bylo vyvinuto již několik statistických modelů. Modely se snaží stanovit podle jasných kritérií individuální riziko vzniku karcinomu prsu. Studie se zabývají cirkulujícími hladinami estradiolu u žen s karcinomem prsní žlázy.

Pro hodnocení rizik vzniku karcinomu prsu bylo vyvinuto již několik statistických modelů. Tyto modely se snaží stanovit podle jasných kritérií individuální riziko vzniku karcinomu prsu. Byly již publikovány práce zabývající se cirkulujícími hladinami estradiolu u postmenopauzálních žen s karcinomem prsní žlázy. Dosud však nebylo hodnoceno, jak ve statistických modelech ovlivní zahrnutí hladiny estradiolu míru předpovídaného rizika.

V říjnu roku 2008 vyšla v odborném časopisu Breast Cancer Research studie zabývající se tímto problémem. Autorský kolektiv z univerzity v Bostonu použil data z již publikovaného modelu Rosnera a Colditze (log-incidence model) pro hodnocení rizika vzniku karcinomu prsu v rámci větší studie „Nurses’ Health Study cohort“.

Sledování v rámci této studie proběhlo v letech 1980–2000. Během studie bylo diagnostikováno 1 559 invazivních karcinomů prsní žlázy s expresí estrogenových receptorů. Ke vstupním datům autoři přidali vliv hladiny cirkulujícího estradiolu. Vytvořili tak estradiolové skóre a použili model lineární regrese. Přidání vlivu hladin estradiolu k dalším rizikovým faktorům (např. body mass index) signifikantně zlepšilo předpověď rizika vzniku karcinomu prsu. Věkově specifická shoda vzrostla z 0,635 ± 0,007 na 0,645 ± 0,007 (P < 0,001).

Přidání cirkulujících hladin estradiolu k dalším rizikovým faktorům zlepšilo kvalitu předpovědi individuálního rizika pro vznik karcinomu prsu u postmenopauzálních žen. Další hodnocení hladin estradiolu v budoucích studiích spolu s dalšími biomarkery je vhodné ke zlepšení hodnocení předpovědi rizika pro vznik karcinomu prsu.

(jate)

Zdroj: Breast Cancer Res. 2008; 10 (4): R55.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa