Granulocyty v léčbě rakoviny

15. 5. 2019

LIFT (Leukocyte InFusion Therapy) je název experimentu, který se nachází těsně před zahájením humánní studie. Vědci se pokoušeli eradikovat rakovinu myší, přičemž jejich úspěšnost zde byla stoprocentní. Léčba zahrnuje transfuzi specifických bílých krevních buněk, granulocytů, od vybraných dárců, a to pacientům s pokročilým stupněm rakoviny.

LIFT (Leukocyte InFusion Therapy) je název experimentu, který se nachází těsně před zahájením humánní studie. Vědci se pokoušeli eradikovat rakovinu myší, přičemž jejich úspěšnost zde byla stoprocentní. Léčba zahrnuje transfuzi specifických bílých krevních buněk, granulocytů, od vybraných dárců, a to pacientům s pokročilým stupněm rakoviny.

Podkladem pro tuto studii se stal vědecký objev publikovaný asi před pěti lety, kdy byly popsány vůči rakovině rezistentní myši. Bílé krvinky získané od těchto myší a jejich potomků byly pak úspěšně použity v terapii karcinomů nepříbuzných laboratorních myší. Mezitím byla také identifikována podobná schopnost bílých krvinek u některých zdravých lidí.

U myší se dosud podařilo eradikovat i velmi agresivní formy malignit a extrémně rozsáhlé tumory, přičemž laboratorní studie dokládají tuto schopnost i u zdravých lidí, a dokonce jako silnější. Byly zatím testovány granulocyty zdravých donorů proti rakovinotvorným buňkám karcinomu prsu, prostaty a děložního hrdla.

Granulocyty jsou nejpočetnějším typem buněk bílé krevní řady a mohou představovat až 60 % z celkového počtu elementů, které cirkulují v oběhu. Zatím bylo zjištěno, že největší „smrtící schopnost“ granulocytů mají lidé mladší (pod 50 let věku) a tato schopnost se snižuje například vlivem emocionálního stresu nebo také v zimním období. Cílem tedy je získat tyto buňky, když je jejich smrtící aktivita na vrcholu.

Metodou získání granulocytů od dárců je aferéza, kdy dojde k separaci specificky těchto buněk. Pacient s rakovinou je pak získá formou transfuze. Plánována je aplikace ve třech až čtyřech po sobě jdoucích dnech na ambulantní bázi.

Cílem studie je ozřejmit, kteří pacienti jsou schopni tolerovat adekvátní terapeutické množství transfundovaných granulocytů. Účastníci studie budou monitorováni a po třech měsících se vyhodnotí výsledky. Pokud tato fáze bude úspěšná, dalším plánem je specifikovat, zda je tato léčba vhodná pro určitý konkrétní typ rakoviny.

(pes)

Zdroj: www.cancer.org www.scientificblogging.com/news_releases



Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa