Golimumab v terapii ulcerózní kolitidy

14. 5. 2019

Zavedení protilátek proti tumor nekrotizujícímu faktoru (TNF) do léčby ulcerózní kolitidy (UC) značně ovlivnilo další průběh i prognózu onemocnění. Z této skupiny léků byly v indukční a udržovací terapii UC donedávna využívány pouze dvě protilátky – infliximab a adalimumab. Nicméně počet pacientů, kteří na uvedenou terapii přestanou odpovídat nebo ji netolerují, neustále narůstá.

Zavedení protilátek proti tumor nekrotizujícímu faktoru (TNF) do léčby ulcerózní kolitidy (UC) značně ovlivnilo další průběh i prognózu onemocnění. Z této skupiny léků byly v indukční a udržovací terapii UC donedávna využívány pouze dvě protilátky – infliximab a adalimumab. Nicméně počet pacientů, kteří na uvedenou terapii přestanou odpovídat nebo ji netolerují, neustále narůstá.

V současné době je nově k dispozici další lidská antiTNF protilátka – golimumab (Simponi®), která je podávána formou subkutánních injekcí v měsíčních intervalech. Bylo prokázáno, že indukční terapie golimumabem vede ve srovnání s placebem k signifikantně vyšší míře dosažení klinické odpovědi i remise a ke slizničnímu hojení v 6. týdnu terapie. Navíc byl také oproti placebu zaznamenán významně vyšší podíl pacientů s klinickou odpovědí na terapii i při dlouhodobém sledování (do 54. týdne léčby). 

Ve většině center biologické léčby však i nadále zůstává lékem volby v záchranné terapii těžké UC u hospitalizovaných pacientů infliximab. Dosud sice nebyla provedena žádná prospektivní studie srovnávající efektivitu infliximabu, adalimumabu a golimumabu v terapii UC, nicméně nejvíce klinických zkušeností je s použitím infliximabu. Na základě nepřímých důkazů se golimumab a adalimumab zdají být více či méně porovnatelné, co se týče stran cesty podání, účinnosti a bezpečnosti terapie. Infliximab vede k vyšší míře dosažení remise a k slizničnímu hojení, a to nepochybně alespoň z krátkodobého hlediska.

Výhodou golimumabu pak může být ve srovnání s infliximabem zejména cesta podání, tj. subkutánní aplikace ve srovnání s intravenózním podáním u infliximabu. Při srovnání s adalimumabem je pak výhodnější 4týdenní interval podávání oproti 2týdennímu. V průběhu času tak bude o výběru nejvhodnější terapie rozhodovat dlouhodobá klinická účinnost léku a také s ním spojené nežádoucí účinky. Nezanedbatelný vliv však budou mít i preference pacienta, zkušenosti pracoviště a nepochybně také cena jednotlivých přípravků. 

(mik)

Zdroj: Löwenberg M., de Boer N. K., Hoentjen F. Golimumab for the treatment of ulcerative colitis. Clin Exp Gastroenterol. 2014 Mar 12; 7: 53–59.



Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa