Golimumab v léčbě ulcerózní kolitidy

8. 7. 2015

Ve studii PURSUIT, jejíž výsledky byly publikovány v roce 2014, byl hodnocen efekt golimumabu, jednoho z novějších léků ze skupiny protilátek proti tumor nekrotizujícímu faktoru (antiTNF), u pacientů s ulcerózní kolitidou. Výsledky byly pro golimumab příznivé.

Ulcerózní kolitida (UC) je chronický zánět postihující převážně sliznici tlustého střeva. Nejvíce se vyskytuje u mladších pacientů. Až do nedávné doby bylo hlavním cílem léčby zmírnění příznaků, jakými jsou průjem, bolesti a ztráta hmotnosti. Nejčastěji byla používána kombinace mesalazinu a steroidů. S příchodem nových preparátů, zejména ze skupiny biologických léků ze skupiny antiTNF, se konečným cílem stalo dosažení dlouhodobé remise a zhojení sliznic.

První dostupnou biologickou léčbou v terapii UC byl infliximab, podávaný ve formě infuze každých několik týdnů. V roce 2012 byl schválen adalimumab, podávaný subkutánně. U pacientů s mírným průběhem nemoci může být terapie adalimumabem kombinovaným s mesalazinem dostačující. U pacientů se středně těžkým až těžkým onemocněním může být k dosažení kontroly nad nemocí podáván azathioprin nebo antiTNF preparáty. Nicméně tato terapie je účinná pouze zhruba u dvou třetin pacientů. Někteří pacienti buď nevykazují žádnou odpověď na léčbu, nebo dojde, i přes iniciální dobrou odpověď, k jejímu vymizení v průběhu léčby. Pro tuto skupinu pacientů byla s příchodem golimumabu nabídnuta další alternativa léčby.

Účinnost byla u tohoto léku mimo jiné prověřena ve studii PURSUIT (Program of Ulcerative Colitis Research Studies Utilizing an Investigational Treatment). Pro pacienty s UC byla tato studie, zkoumající nové léčebné možnosti, významným krokem vpřed.

Tato multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie fáze II byla provedena v letech 2007 až 2010 u pacientů se středně těžkou až těžkou UC (Mayo skóre v rozmezí 6–12). V době zařazení do studie pacienti neužívali žádná biologická léčiva ze skupiny antiTNF léků. Tato studie fáze II byla zaměřena na zjištění optimálního dávkování léčiv. Bylo do ní zařazeno celkem 169 pacientů, kteří byli randomizováni do čtyř podskupin: placebo nebo golimumab 100/50 mg (týden 0 a 2), 200/100 mg a 400/200 mg. Golimumab byl podáván subkutánně. Po 6 týdnech léčby většina pacientů ve skupině s golimumabem 400/200 mg ukázala zlepšení hojení střevní sliznice.

Ve fázi III  studie byli pacienti rozděleni do 3 skupin: placebo, golimumab 400/200 mg a golimumab 200/100 mg. Konečným cílem fáze III studie bylo dosažení klinické odpovědi do 6. týdne. U pacientů léčených golimumabem bylo dosaženo podstatně výraznější klinické odpovědi (51,8 % pro golimumab 200/100 mg a 55,0 % pro golimumab 400/200 mg) než u pacientů užívajících placebo (29,7 %; P= 0,0001).

Bezpečností profil golimumabu u pacientů s UC byl dobrý, srovnatelný s jinými léčivy ze skupiny antiTNF léků. Golimumab, nový člen antiTNF rodiny, je vzhledem k získaným výsledkům slibná nová možnost lékaře při volbě léčby nemocných s ulcerózní kolitidou.

(tda)

Zdroj: Lippert E. et al. Golimumab in unresponsive ulcerative colitis. Biologics: targets & therapy, 8/2014: 207–210Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa