Golimumab v léčbě revmatoidní artritidy

14. 5. 2019

Golimumab, nová lidská anti-TNF alfa protilátka, by mohla být přínosem v léčbě pacientů s aktivní revmatoidní artritidou. Vyplývá to z výsledků studie uveřejněné v časopise Arthritis and Rheumatism.

Golimumab, nová lidská anti-TNF alfa protilátka, by mohla být přínosem v léčbě pacientů s aktivní revmatoidní artritidou. Vyplývá to z výsledků studie uveřejněné v časopise Arthritis and Rheumatism.

Metoda

Do studie bylo zařazeno 643 pacientů s perzistujícím aktivním onemocněním, kteří nereagovali na předchozí léčbu metotrexátem v dávce 15–25 mg/týden trvající minimálně čtyři týdny. Pacienti byli rozděleni do pěti skupin, z nichž dvě skupiny byly léčeny pouze intravenózně podávaným golimumabem v dávce 2 nebo 4 mg/kg, další dvě skupiny dostávaly s golimumabem také metotrexát a poslední skupina obdržela metotrexát plus placebo.

Výsledky

Hlavním cílem studie bylo určit podíl pacientů, kteří v jednotlivých skupinách dosáhli během 14 týdnů 50% odpovědi na léčbu podle kritérií American College of Rheumatology (ACR50). Rozdíl mezi skupinami však nebyl v této době signifikantní. Ve skupině pacientů léčených golimumabem plus metotrexátem dosáhlo 21 % odpovědi ACR50, ve skupině pacientů léčených placebem plus metotrexátem to bylo 13 %. Podíl pacientů s odpovědí ACR50 ve skupině léčené pouze golimumabem byl 16 %.

Rozdíl mezi skupinami byl však výraznější po 24 týdnech, kdy podíl ACR50 pacientů ve skupině léčené golimumabem plus metotrexátem byl již signifikantně vyšší (22 %) než ve skupině léčené metotrexátem plus placebem (9 %). Ve 48. týdnu ve skupině léčené golimumabem v dávce 4 mg/kg zároveň s metotrexátem dosáhl podíl pacientů s ACR20 71 % a pacientů s ACR50 48 %.

Závěr

Přestože počáteční odpověď na léčbu golimumabem byla poměrně slabá, zvyšující se počet pacientů odpovídajících na léčbu v průběhu dalších týdnů pokládají autoři studie za povzbudivý. Dodávají, že další možností léčby, kterou by bylo vhodné podrobit studii, je kombinace golimumabu v dávce 2 mg/kg a metotrexátu s různou dávkovací strategií.

(vek)

Zdroj:
Kremer J. et al: Golimumab, a new human anti-tumor necrosis factor alpha antibody, administered intravenously in patients with active rheumatoid arthritis: Forty-eight-week efficacy and safety results of a phase III randomized, double-blind, placebo-controlled study. Arthritis Rheum. 62: 917–28, 2010.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa