Golimumab u pacientů s revmatoidní artritidou dosud neléčených metotrexátem – výsledky studie GO-BEFORE

20. 11. 2015

Recentně byly publikovány výsledky 5letého sledování účastníků studie GO-BEFORE. Potvrdily dlouhodobý efekt i bezpečnost golimumabu u nemocných s aktivní revmatoidní artritidou (RA).

Studie GO-BEFORE zahrnovala 637 pacientů s RA, již dosud nebyli léčeni metotrexátem (MTX). Tito pacienti byli randomizováni (1 : 1 : 1 : 1) do 4 skupin: placebo + MTX, golimumab v dávce 100 mg + placebo, golimumab v dávce 50 mg + MTX a golimumab v dávce 100 mg + MTX. Látky byly podávány subkutánně na začátku studie a pak každé 4 týdny. U těch jedinců ze skupiny 1, 2 a 3, kteří nedostatečně odpovídali na terapii, byla léčba navýšena ve 28. týdnu takto: ve skupině 1 byl k MTX namísto placeba přidán golimumab v dávce 50 mg, ve skupině 2 byl ke golimumabu přidán místo placeba MTX a ve skupině 3 byla dávka golimumabu zvýšena na 100 mg. Pacientům ze skupiny 1, jimž nebyla ve 28. týdnu léčba eskalována, mohl být golimumab přidán v 52. týdnu, a to v dávce 50 mg.

V týdnu 256 dokončilo léčbu s golimumabem 422 účastníků. V tomto časovém bodu dosáhlo 2,8 %, 54,6 % a 38 % z celkového původního počtu účastníků odpovědi ACR 20, 50, respektive 70. Dle skóre DAS28-CRP dosáhlo 84,1 % účastníků dobré či středně dobré odpovědi. Celkově 72,7 % účastníků dosáhlo klinicky významného zlepšení. Ve všech léčených skupinách byla míra radiografické progrese minimální. Protilátky proti golimumabu si v průběhu sledovaných 256 týdnů vytvořilo 9,6 % účastníků. Nejčastější nežádoucí příhody představovaly infekce.

Toto 5leté sledování pacientů s RA dosud neléčených MTX potvrdilo klinickou účinnost golimumabu, která přetrvávala po dobu 256 týdnů. V průběhu tohoto období se neobjevily žádné neočekávané nežádoucí příhody. Bezpečnostní profil odpovídal dříve popsaným zkušenostem.

(eza)

Zdroj: Emery P. et al. Efficacy and safety of subcutaneous golimumab in methotrexate-naïve patients with rheumatoid arthritis: 5-year results of the GO-BEFORE trial. Arthritis Care Res – publikováno 16. října 2015; doi: 10.1002/acr.22759

 Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa