Golimumab prokázal významně větší zmírnění zánětu u ankylozující spondylitidy než pamidronát

9. 12. 2015

U pacientů s ankylozující spondylitidou vedla léčba golimumabem a pamidronátem po 48 týdnech ke stejnému klinickému zlepšení včetně zmírnění bolesti a zvýšení kvality života. K významnému snížení zánětlivých markerů a známek zánětu na MR však došlo pouze při léčbě golimumabem.

Do této otevřené randomizované studie publikované v srpnu 2015 bylo zařazeno 30 pacientů s ankylozující spondylitidou (dle kritérií Společnosti pro hodnocení spondyloartritidy – ASAS) s indexem aktivity ankylozující spondylitidy (BASDAI) ≥ 4. Pacienti byli randomizováni v poměru 2 : 1 k podávání golimumabu v dávce 50 g nebo pamidronátu v dávce 60 mg každé 4 týdny. Průměrný věk pacientů byl 33,4 roku, 83 % tvořili muži a průměrná délka trvání choroby činila 4,4 roku.

Po 48 týdnech se skupiny významně nelišily z hlediska počtu pacientů, kteří dosáhli ASAS20 (65 % vs. 56 %, p = 0,69), skóre BASDAI, bolesti zad ani skóre kvality života dle SF-36. Ovšem u pacientů léčených golimumabem bylo zjištěno významně nižší průměrné skóre aktivity ankylozující spondylitidy (ASDAS), Bathův funkční index (BASFI), hladina C-reaktivního proteinu (CRP) a rychlost sedimentace erytrocytů. Rovněž skóre zánětu v oblasti páteře a sakroiliakálních kloubů na magnetické rezonanci dle skórovacího systému SPARCC (Spondyloartritis Research Consortium of Canada) bylo významně nižší u pacientů léčených golimumabem než u pacientů s pamidronátem. Výskyt nežádoucích účinků byl v obou terapeutických skupinách podobný.

Autoři došli k závěru, že golimumab nabízí v léčbě ankylozující spondylitidy kromě klinické odpovědi a zlepšení kvality života srovnatelných s léčbou pamidronátem významné zmírnění zánětu, které u pamidronátu nebylo pozorováno.

(zza)

Zdroj: Mok C. C., Li O. C., Chan K. L., et al. Effect of golimumab and pamidronate on clinical efficacy and MRI inflammation in axial spondyloarthritis: a 48-week open randomized trial. Scand J Rheumatol. 2015 Aug 14: 1–7. [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa