Golimumab je nákladově efektivní při léčbě aktivní psoriatické artritidy

14. 5. 2019

Analýza nákladové efektivity léčby aktivní psoriatické artritidy golimumabem prokázala, že tento nový subkutánní inhibitor TNF-α je vhodnou terapeutickou alternativou u pacientů s touto chorobou.

Analýza nákladové efektivity léčby aktivní psoriatické artritidy golimumabem prokázala, že tento nový subkutánní inhibitor TNF-α je vhodnou terapeutickou alternativou u pacientů s touto chorobou.

Golimumab je nová plně humánní monoklonální protilátka, která se váže na tumor nekrotizující faktor α (TNF-α) a je schválena pro léčbu dospělých pacientů s revmatoidní artritidou, psoriatickou artritidou a ankylozující spondylitidou. Účinnost a bezpečnost golimumabu podávaného jednou měsíčně byla prokázána v klinických studiích.

Britští autoři se pokusili odhadnout jeho nákladovou efektivitu v podmínkách Národního zdravotnického systému Spojeného království. Vytvořili model simulující vývoj stavu u hypotetické kohorty pacientů s aktivní psoriatickou artritidou, kteří jsou léčeni golimumabem, jinými inhibitory TNF-α anebo užívají paliativní léčbu. Hlavním sledovaným parametrem byly náklady na rok života o standardizované kvalitě (QALY). Kvalita života byla odhadnuta podle změny skóre dotazníku HAQ (Health Assessment Quetsionnaire) a indexu PASI (Psoriasis Area Severity Index) od vstupní hodnoty.

Výsledky ukázaly, že léčba inhibitory TNF-α byla z hlediska HAQ a PASI významně přínosnější než paliativní léčba. Rozdíl mezi jednotlivými inhibitory TNF-α nebyl statisticky významný. Rok života o standardizované kvalitě je při léčbě golimumabem v porovnání s paliativní léčbou možné získat při nákladech 16 811 ₤. Pokud je za hranici nákladové efektivity považováno 30 000 ₤ za QALY, je pravděpodobnost nákladové efektivity golimumabu 89 %.

Golimumab podávaný subkutánně jednou měsíčně je podle britského modelu nákladově efektivní možností léčby pacientů s aktivní psoriatickou artritidou.

(zza)

Zdroj: Cummins E. et al. Cost effectiveness of golimumab for the treatment of active psoriatic arthritis. Eur J Health Econ. 2012 Dec; 13 (6): 801–9; doi: 10.1007/s10198-011-0335-x. Epub 2011 Jul 1.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa