Golimumab – indikace pro nemocné s revmatoidní artritidou a ankylozující spondylartritidou

14. 5. 2019

Revmatoidní artritida je stále nejčastější nemocí v ordinacích revmatologů.

Revmatoidní artritida je stále nejčastější nemocí v ordinacích revmatologů. Nyní máme k dispozici další lék ze skupiny humánních monoklonálních protilátek – golimumab.

NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) publikoval technologie a doporučení pro léčbu golimumabem. Golimumab (Simponi) byl doporučen pro léčbu závažné, aktivní ankylozující spondylitis u dospělých, kteří splnili všechna diagnostická kritéria a kritérium předchozí neefektivní léčby. Odpověď na léčbu by měla být posuzována po 12 týdnech (efekt by měl být minimálně snížení BASDAI – Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index – na 50 % hodnoty před léčbou). Pokud odpověď není uspokojivá, další přehodnocení je po 6 týdnech, a nedojde-li k očekávanému efektu, je léčba ukončena.

Léčba u nás

V České republice je léčba Simponi (golimumab) proplácena pojišťovnami. SÚKL ji schválil pro nemocné s revmatoidní artritidou s velmi vysokou aktivitou choroby, kteří dostatečně nezareagovali na standardní léčbu metotrexátem, leflunomidem nebo sulfasalazinem. Po zahájení léčby golimumaben by mělo dojít k poklesu aktivity onemocnění do 12 týdnů (měřeno a hodnoceno tzv. škálou DAS28 – Disease Activity Score). Pokud pacienti nesplní kritéria dvou po sobě následujících zlepšení, léčba je ukončena. Tento lék je možné podávat samotný v monoterapii či v kombinaci s metotrexátem.

Pro nemocné s ankylozující spondylitis je také možno tento subkutánní lék použít. Nemoc však musí být výrazně aktivní, se závažnými axiálními symptomy, se zvýšenými zánětlivými markery a skutečností, že předchozí léčba neměla adekvátní odpověď.

Jelikož se jedná o novou, finančně nákladnou a specializovanou léčbu, je určena pro tzv. vyšší, specializovaná pracoviště. Dosavadní výsledky s golimumabem jsou slibné, což je příznivá zpráva pro nemocné s obtížně léčitelnou revmatodiní artritidou a ankylozující spondylitidou.

(jakr)

Zdroj: NICE rules on further indications for golimumab and abatacept. Dostupné z www.mims.co.uk.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa