GHRH jako prediktor relapsu u depresivních pacientů?

15. 5. 2019

Skutečnost, že produkce růstového hormonu je asociována s různými chorobami, je dobře známa. V poslední době se ukazuje, že s releasing hormonem růstového hormonu (GHRH) by mohla souviset také deprese.

Skutečnost, že produkce růstového hormonu je asociována s různými chorobami, je dobře známa. V poslední době se ukazuje, že s releasing hormonem růstového hormonu (GHRH) by mohla souviset také deprese.

Existuje mnoho studií, jež poukazovaly na vliv osy hypothalamus – hypofýza – hormony kůry nadledvin na depresi. Pro stanovení prognózy u deprese byl proto především dříve hojně využíván dexametazonový test (přesněji dexametazon/kortikotropin releasing hormon test). V literatuře se však také uvádí, že u depresí bývá nedostatečná reaktivita produkce růstového hormonu v reakci na sekreci GHRH. Dále bylo pozorováno, že adolescenti s vyšším rizikem vzniku deprese v důsledku výskytu tohoto onemocnění mezi blízkými příbuznými produkují méně růstového hormonu než jejich vrstevníci.

K vysvětlení a porovnání funkcí osy hypothalamus – hypofýza – růstový hormon a osy hypothalamus – hypofýza – hormony kůry nadledvin byli proto letos v Japonsku prospektivně sledováni pacienti trpící depresí. Výzkum probíhal od okamžiku příjmu nemocného na kliniku do propuštění z hospitalizace.

Osoby, u nichž došlo časně (do šesti měsíců) k relapsu onemocnění, vykazovaly v době propouštění z hospitalizace statisticky významně nižší odpověď na GHRH test než ostatní pacienti s depresí.

K omezením studie jistě patří skutečnost, že se výzkumu účastnilo pouze 33 pacientů, z toho dva byli ještě v průběhu výzkumu ze souboru vyloučeni, protože u nich došlo v průběhu hospitalizace ke změně diagnózy na bipolární afektivní poruchu. Přesto výsledky ukazují na další slibnou možnost monitorování depresivních pacientů. Zároveň tento výzkum znovu poukazuje na komplexní účinky růstového hormonu na celý organismus.

(hul)

Zdroj: Toshimi Owashi, et al. Relationships of DEX/CRH and GHRH test results to the outcome of depression – Preliminary results suggest the GHRH test may predict relapse after discharge. J Psychiatr Res 2008;42:356–364.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa