Genetické testování u kolorektálního karcinomu: kromě KRAS mutace existují další tři kandidáti

15. 5. 2019

Podle nové italské studie by měli onkologové v budoucnu u svých pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem testovat nejen přítomnost KRAS mutace, ale také výskyt tří dalších biomarkerů.

Podle nové italské studie by měli onkologové v budoucnu u svých pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem testovat nejen přítomnost KRAS mutace, ale také výskyt tří dalších biomarkerů. Autoři studie tvrdí, že toto nové testování by mohlo téměř zdvojnásobit počet pacientů, kteří jsou identifikováni jako nevhodní k terapii protilátkami proti receptoru pro epidermální růstový faktor. Tato terapie je u těchto pacientů zbytečně nákladná a může je navíc ohrožovat nežádoucími účinky.

Přítomnost dalších mutací může snižovat počet kandidátů na biologickou léčbu

Předchozí studie ukázaly, že asi 40 % pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem je nositelem mutované formy genu KRAS, a tito pacienti nejsou vhodnými kandidáty pro biologickou léčbu panitumumabem nebo cetuximabem. Podle autorů italské studie se nyní ukazuje, že je možno identifikovat až 70 % pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, u nichž je tato léčba nevhodná, pokud se vezme v úvahu status dalších tří navrhovaných biomarkerů. Kromě testování mutací KRAS genu navrhují autoři testovat také geny BRAF a PIK3CA a zároveň zjistit expresi proteinu PTEN.

Rozsáhlejší studie jsou nezbytné

Podle dalších odborníků jsou výsledky uvedené studie sice slibné, avšak budou vyžadovat další zhodnocení a konečné potvrzení pomocí velkých randomizovaných klinických studií. Dosavadní data byla prozatím získána pouze malou retrospektivní analýzou 132 pacientů, kteří byli léčeni různými způsoby. Je dost možné, že ze tří nově navrhovaných markerů nebudou nakonec uznány všechny, avšak budoucí klinické využití alespoň jednoho z nich je pravděpodobné. Jako nejpravděpodobnější kandidát se jeví mutace genu BRAF.

Praktická užitečnost všech tří navrhovaných biomarkerů by mohla být známa relativně brzy, provést rozsáhlé studie by podle odborníků nebylo obtížné. Jakmile je jednou ze vzorků tkáně pacientů izolována DNA na určení KRAS mutace, je možné téměř zároveň provést také testy dalších biomarkerů.

(vek)

Zdroj: Sartore-Bianchi A. et al.: Multi-determinants analysis of molecular alterations for predicting clinical benefit to EGFR-targeted monoclonal antibodies in colorectal cancer, PLoS One 4 (10): e7287, 2009Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa