Funguje HPV testace?

15. 5. 2019

Podle výsledků studie publikované v červencovém čísle časopisu The Lancet Oncology nezlepšuje kombinace HPV testace a pravidelného cytologického vyšetření detekci karcinomu děložního čípku ve srovnání se samotnou cytologií. Preventivní program, založený na cytologickém vyšetření, zachytí asi 70% nádorů ve stadiu CIN.

Podle výsledků studie publikované v červencovém čísle časopisu The Lancet Oncology nezlepšuje kombinace HPV (human papillomavirus) testace a pravidelného cytologického vyšetření detekci karcinomu děložního čípku ve srovnání se samotnou cytologií. Ve Velké Británii současný preventivní program, založený na cytologickém vyšetření, zachytí asi sedmdesát procent nádorů ještě ve stadiu cervikální intraepiteliální neoplazie (CIN). Dosud však nebylo jasné, zda kombinace rutinní cytologie s HPV testací může efektivitu skríningového programu ještě zvýšit.

Na tuto otázku se proto zaměřila zmíněná studie. Práce doktora Kitchenera a jeho kolegů byla první randomizovanou studií, která měla za úkol porovnat účinnost cytologického vyšetření a cytologického vyšetření kombinovaného s HPV testací v primárním skríningu karcinomu děložního čípku. Do studie bylo zařazeno celkem 24 510 žen ve věku mezi 20 a 64 lety. Všechny účastnice studie pocházely z Manchesteru a jeho okolí, kde také podstupovaly skríning karcinomu děložního čípku. V rámci studie navíc podstoupily dvě třetiny žen také HPV testaci. Ženy byly sledovány následující tři roky a po třech letech se zúčastnily druhého kola skríningu.

Výsledky

Obecně kombinace cytologie s HPV testací nedetekovala více high-grade lézí než samotná cytologie. Výsledky ukázaly, že v prvním kole skríningu HPV testace pomohla detekovat více případů CIN 3 a vyšších (CIN3+), které nebyly zaznamenány pomocí samotného cytologického vyšetření. Ve druhém kole skríningu však bylo ve skupině s kombinovaným HPV a cytologickým vyšetřením zachyceno méně případů. Nakonec, po porovnání obou kol skríningu, nebyl mezi oběma srovnávanými skupinami žádný významný rozdíl.

Závěr

Po dvou kolech skríningu nebylo prokázáno, že cytologie spojená s HPV testací zachytí více CIN2 a CIN3+ než samotná cytologie. Sloučené výsledky obou kol skríningu jsou relevantní, protože skríning je založen na opakovaném testování, které zaručuje jeho senzitivitu. Studie bude pokračovat ještě třetím kolem skríningu, které proběhne za šest let od zahájení studie. To by mělo přinést odpověď na otázku, zda by HPV testace spojená s cytologií mohla umožnit prodloužení intervalů mezi jednotlivými skríningy u žen.

(vek)

Zdroje: Kitchener HC et al: HPV testing in combination with liquid-based cytology in primary cervical screening (ARTISTIC): a randomised controlled trial, The Lancet Oncology; DOI: 10.1016/S1470-2045(09)70156-1.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa