Etanercept – účinná léčba refrakterní juvenilní idiopatické artritidy

15. 5. 2019

Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je nejčastější revmatické onemocnění dětského věku. JIA může vést až k závažné invaliditě i život ohrožujícím komplikacím, především u pacientů neodpovídajících na konvenční terapii nesteroidními antirevmatiky a léky modifikujícími chorobu.

Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je nejčastější revmatické onemocnění dětského věku. JIA může vést až k závažné invaliditě i život ohrožujícím komplikacím, především u pacientů neodpovídajících na konvenční terapii nesteroidními antirevmatiky a léky modifikujícími chorobu, zejména kombinaci metotrexátu (MTX) a glukokortikoidů. V nedávné době se ukázalo, že by tito pacienti mohli profitovat z biologické léčby etanerceptem.

Alternativa konvenční terapie

Jedenácti pacientům s refrakterní JIA byl podáván etanercept a byla sledována jeho účinnost oproti konvenční terapii MTX + prednisolonem. Z těchto pacientů mělo sedm polyartikulární typ JIA, dva oligoartritidu a dva systémovou artritidu. Všichni měli perzistující horečku, artritidu/artralgii a zvýšené hladiny zánětlivých mediátorů (CRP) a/nebo zvýšenou sedimentaci erytrocytů po šestiměsíční běžné terapii. MTX a prednisolon byly postupně vysazovány a po 5 měsících byly všechny děti léčeny již pouze etanerceptem.

Výsledky jsou velmi přesvědčivé

Ve sledovaném období dvanácti měsíců došlo k výraznému progresivnímu snížení hladin CRP a FW. Perzistující horečka a artritické symptomy přetrvávaly po 6 týdnech terapie pouze u jednoho pacienta, který na léčbu neodpovídal. Postupně docházelo také k významnému zvýšení hladin hemoglobinu a úpravě trombocytózy. Ke zlepšení krevního obrazu nedošlo pouze u dvou dětí, jednoho s talasémií a u již zmíněného pacienta, který na léčbu neodpovídal.

Bez nežádoucích projevů

I přes výhody metotrexátu oproti konvenčním imunosupresivům se při léčbě u řady pacientů objevují nežádoucí účinky. Etanercept přináší příležitost přerušení léčby MTX a tím i zabránění těmto toxickým projevům. Etanercept je bezpečný a dobře tolerovaný, během terapie nedocházelo k žádným nežádoucím reakcím na lék. Ukazuje se tedy, že by mohl představovat velmi účinnou a bezpečnou alternativu při terapii refrakterní juvenilní idiopatické artritidy.

(tms)

Zdroj: Ho-Chang Kuo, Hong-Ren Yu, Chih-Chiang Wu, Ling-Sai Chang, Kuender D. Yang: Etanercept treatment for children with refractory juvenile idiopathic arthritis, Journal of Microbiology, Immunology and Infection, published online 23 March 2011.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa