Etanercept u obézních pacientů snižuje glykémii a tlumí zánět

15. 5. 2019

Antagonista TNF-alfa etanercept snižuje hladiny glukózy nalačno a vede také ke snížení zánětlivých markerů u obézních pacientů se znaky metabolického syndromu. Jedná se o závěry relativně nové studie, publikované v listopadu 2010.

Antagonista TNF-alfa etanercept snižuje hladiny glukózy nalačno a vede také ke snížení zánětlivých markerů u obézních pacientů se znaky metabolického syndromu. Jedná se o závěry relativně nové studie, publikované v listopadu 2010.

Jak zmiňují autoři studie, potenciální účinek blokády TNF-alfa na zlepšení homeostázy glukózy může mít pro pacienty s obezitou a metabolickým syndromem signifikantní klinické dopady. Pacienti, kteří z tohoto mohou profitovat, jsou pacienti se zánětlivým onemocněním řízeným TNF a současnou obezitou a inzulínovou rezistencí, u nichž je etanercept indikován vzhledem k tíži choroby.

Lékaři vyšetřovali vliv šestiměsíční léčby etanerceptem na glykémii a zánětlivé parametry u 40 obézních mužů a žen s metabolickým syndromem. Studii dokončilo 34 pacientů. Primárním cílem studie bylo přímo ověřit hypotézu, že subklinický zánětlivý stav u obézních lidí nepříznivě ovlivňuje homeostázu glukózy. Ve srovnání se skupinou užívající placebo došlo ve skupině léčené etanerceptem k poklesu glykémie nalačno o 10,8 % (pokles o 8 mg/dl pro etanercept a vzestup o 5 mg/dl pro placebo, tedy rozdíl 13 mg/dl). Etanercept neměl nepříznivý vliv ani na hladinu inzulínu nalačno po 2 hodinách, ani na inzulínovou rezistenci, stavbu těla nebo lipidový metabolismus.

Ve skupině léčené etanerceptem rovněž došlo ve srovnání s placebem k signifikantnímu poklesu CRP po 3 měsících, ale rozdíl již nebyl dále signifikantní po 6 měsících léčby. Léčba etanerceptem byla dále spojena s vzestupem podílu vysokomolekulární formy adiponektinu ve srovnání s celkovým adiponektinem. To by ukazovalo na možný účinek etanerceptu na posttranslační modifikaci adiponektinu na multimery.

Studie ve výsledku podporuje kauzální spojitost mezi zánětlivým stavem a homeostázou glukózy tím, že demonstruje zlepšení hladin glykémie nalačno vlivem blokády TNF-alfa, a to bez současných změn stavby těla. Mechanismus tohoto účinku může být vysvětlen působením vysokomolekulární formy adiponektinu a podílem této vysokomolekulární formy k celkovému adiponektinu, což však vyžaduje další výzkum na toto téma.

(pes)

Zdroj:

  1. Stanley T. L. et al.: TNF-alpha antagonism with etanercept decreases glucose and increases the proportion of high molecular weight adiponectin in obese subjects with features of the metabolic syndrome. J Clin Endocrinol Metab. 2011; 96 (1): E146–50; doi: 10.1210/jc.2010-1170


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa