Etanercept u hemodialyzovaných pacientů

15. 5. 2019

U pacientů s revmatoidní artritidou a spondyloartropatiemi jakožto nejčastějšími revmatickými onemocněními je vyšší incidence chronické renální insuficience až renálního selhání ve srovnání s normální populací.

U pacientů s revmatoidní artritidou a spondyloartropatiemi jakožto nejčastějšími revmatickými onemocněními je vyšší incidence chronické renální insuficience až renálního selhání ve srovnání s normální populací. Následující studie se zaměřila na bezpečnost a účinnost dlouhodobého užívání etanerceptu u hemodialyzovaných pacientů s revmatoidní artritidou nebo spondyloartropatií.

Revmatoidní artritida a spondyloartropatie – design studie

V této retrospektivní studii bylo zahrnuto celkem pět hemodialyzovaných pacientů s chronickým renálním selháním. Byly monitorovány nežádoucí účinky související s podáváním etanerceptu, z laboratorních výsledků byla sledována rychlost sedimentace krvinek a hladina C-reaktivního proteinu. Dále byla sledována aktivita základního onemocnění – u revmatoidní artritidy pomocí skóre DAS28 a u spondyloartropatie pomocí indexu BASDAI – každých šest nebo každé tři měsíce. Příčinou renálního selhání byla u dvou pacientů amyloidóza, u dvou pacientů analgetická nefropatie a u jednoho nefrolitiáza. U tří z nich byla diagnostikována spondyloartropatie a u dvou z nich revmatoidní artritida. Medián věku pacientů byl 39 let (rozmezí 22–72 let), medián trvání choroby 12 let (rozmezí 2–20 let), medián dalšího sledování pacientů po terapii etanerceptem 18 měsíců (rozmezí 5–33 měsíců).

Výstupy ze sledování

Přípravek byl všemi velmi dobře tolerován. Ve výsledku skóre DAS28 pokleslo po léčbě etanerceptem a nejevilo tendence k nárůstu při další monitoraci u pacientů s revmatoidní artritidou. Skóre BASDAI také pokleslo u pacientů se spondyloartropatií, pouze u jednoho se jako komplikace v dalším sledování objevila septická artritida.

Výsledky slibné, zatím ne definitivní

Etanercept se jeví jako bezpečný a účinný při použití u hemodialyzovaných pacientů. Vzhledem k častějšímu výskytu imunodeficience u dialyzovaných pacientů a tím pádem většímu sklonu k rozvoji infekcí je však potřeba rozsáhlejší studie na větším počtu pacientů k ověření bezpečnosti přípravku.

(tms)

Zdroj: Senel S., Kisacik B., Ugan Y., Kasifoglu T., Tunc E., Cobankara V.: The efficacy and safety of etanercept in patients with rheumatoid arthritis and spondyloarthropathy on hemodialysis. Clin Rheumatol. 2011 May 28.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa