Etanercept signifikantně zlepšuje kvalitu života u pacientů s JIA

15. 5. 2019

Terapie refrakterní juvenilní idiopatické artritidy prostřednictvím antagonisty TNF-α etanerceptu vede k významnějším zlepšením v HRQoL (= health-related quality of life, kvalita života ve vztahu ke zdravotnímu stavu). To je jeden ze závěrů holandské zprávy publikované v lednovém vydání odborného časopisu Annals of Rheumatic Diseases.

Terapie refrakterní juvenilní idiopatické artritidy (JIA) prostřednictvím antagonisty TNF-α etanerceptu vede k významnějším zlepšením v HRQoL (= health-related quality of life, kvalita života ve vztahu ke zdravotnímu stavu). To je jeden ze závěrů holandské zprávy publikované v lednovém vydání odborného časopisu Annals of Rheumatic Diseases.

Vědci prospektivně shromažďovali údaje o HRQoL od 71 pacientů, kteří zahájili terapii etanerceptem v letech 2003 až 2008. Pacienti (či u mladších třinácti let jejich rodiče) měli vyplňovat 3 standardizované HRQoL dotazníky, a to na počátku studie a pak po 3, 15 a 27 měsících terapie.

Zmíněnými dotazníky byly:

  • CHAQ (= Childhood Health Assessment Questionnaire),
  • Child Health Questionnaire,
  • Health Utility Index mark 3.
Vyplněné dotazníky se podařilo získat od 53 pacientů (75 %). Při zahájení léčby etanerceptem byl průměrný věk pacientů 11,9 roku a průměrná doba trvání nemoci 3 roky. Pacienti užívali etanercept v dávce buď 0,4 mg/kg 2x týdně nebo 0,8 mg/kg 1x týdně.

Během 3 měsíců léčby se HRQoL dramaticky zlepšila a toto zlepšení trvalo celých 27 měsíců terapie. V dotazníku CHAQ pacienti vykazovali zlepšení v indexu disability, ve vizuálním analogovém skóre (VAS) pro bolest a VAS pro „well being“. V Child Health Questionnaire byly vstupní hodnoty všech 13 sledovaných parametrů nízké, ale kromě dvou došlo u všech k signifikantnímu zlepšení. A konečně v Health Utility Index mark 3 bylo sice nejprve zachyceno všeobecné zhoršení, ale následovalo zlepšení bolesti, zručnosti a pohyblivosti.

V počátcích studie užívalo více než 90 % pacientů jiné léky než biologické. Celkem 49 pacientů užívalo NSAIDs, 24 glukokortikoidy a 42 metotrexát. Během 27 měsíců přerušilo terapii NSAIDs 47 % těchto pacientů, terapii glukokortikoidy 75 % a metotrexátem 26 % pacientů. Etanercept v monoterapii dostávalo 19 pacientů.

Čtyři pacienti, kteří na léčbu etanerceptem neodpovídali, ji přerušili po průměrné době 14,3 měsíce. Ačkoliv se u 8 pacientů objevily nežádoucí vedlejší účinky včetně jednoho závažného, z těchto důvodů terapii nikdo nepřerušil.

(pes)

Zdroj:

  1. Ann Rheum Dis 2010;69:138-142.


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa