Erektilní dysfunkce u pacientů s psoriázou

15. 5. 2019

Psoriáza má jako chronické zánětlivé onemocnění značný vliv na kvalitu života pacientů, a to s fyzikálními, sociálními a psychologickými dopady srovnatelnými například se srdečními chorobami, diabetem nebo rakovinou.

Psoriáza má jako chronické zánětlivé onemocnění značný vliv na kvalitu života pacientů, a to s fyzikálními, sociálními a psychologickými dopady srovnatelnými například se srdečními chorobami, diabetem nebo rakovinou. Zátěž je kladena nejen na pacienty samotné, ale také na jejich partnery i širší rodinu. Co se týče dopadu nemoci na sexuální funkci, ta může být u obou pohlaví rovněž zhoršena, ovšem na toto téma existuje zatím poměrně omezené množství dat.

Mužská erektilní dysfunkce (ED) je definována jako přetrvávající obtíže při dosahování a udržení erekce dostatečné pro úplný pohlavní styk. Jedná se o poměrně častý problém, jehož prevalence stejně jako tíže stoupá s věkem. Je známo, že hlavní příčinou ED je ateroskleróza postihující cévy pánve a přítomnost ED předznamenává budoucí kardiovaskulární onemocnění. Z toho tedy vyplývá, že brzké odhalení ED může umožnit včasnou úpravu léčitelných rizikových faktorů a vést i k diagnóze okultního kardiovaskulárního postižení.

Mezi psoriázou, metabolickým syndromem a aterosklerózou existuje spojitost s vyšším podílem infarktů myokardu a mrtvic pozorovaných u psoriatiků. Předpokladem autorů následující studie bylo, že ED se vyskytuje častěji právě u pacientů s psoriázou, což by mohlo poskytnout příležitost k včasné intervenci.

Cílem studie tedy bylo stanovit prevalenci a rizikové faktory ED u pacientů s psoriázou ve srovnání s heterogenní kontrolní skupinou dermatologických pacientů. Sexuálně aktivní pacienti vyplnili dotazník Dermatology Life Quality Index a ratifikovanou pětipoložkovou verzi dotazníku IIEF-5 (International Index of Erectile Function).

53 pacientů (58 %) z celkového počtu 92 pacientů s psoriázou zaznamenalo skóre IIEF-5 svědčící pro erektilní dysfunkci, a to ve srovnání s 64 (49 %) ze 130 kontrolních subjektů. Lékaři svými závěry upozorňují na vhodnost zhodnocení sexuální funkce dermatologických pacientů v rámci rutinní péče a zdůrazňují potřebu screeningu kardiovaskulárních rizikových faktorů u pacientů s již diagnostikovanou ED.

(pes)

Zdroj:

  • Goulding J. M. et al.: Erectile dysfunction in patients with psoriasis: increased prevalence, an unmet need, and a chance to intervene. Br J Dermatol. 2011; 164 (1): 103–9; doi: 10.1111/j.1365-2133.2010.10077.x


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa