Endoskopické vyšetření ilea má u pacientů s Crohnovou chorobou léčených infliximabem prognostický význam

3. 6. 2015

Zhojení ulcerací střevní sliznice u pacientů s Crohnovou chorobou zjištěné endoskopicky po 1–2 letech léčby infliximabem je prediktorem dlouhodobé klinické remise. Ukázala to nedávno publikovaná retrospektivní studie s 54 pacienty. Naopak absence úplného zhojení sliznice ilea byla spojena s častějšími břišními operacemi z důvodu striktur.

Cílem studie bylo endoskopicky posoudit hojení střevní sliznice při dlouhodobé léčbě infliximabem. Zařazeni byli pacienti s aktivními vředy sliznice ilea zjištěnými při endoskopickém vyšetření při vstupu do studie. Pacienti museli vykázat odpověď na indukční léčbu infliximabem a užívat udržovací léčbu tímto přípravkem. Zhojení sliznice bylo definováno jako nepřítomnost vředů nebo pouze zjizvení sliznice po zhojeném vředu. Bylo zjišťováno endoskopicky po 1 až 2 letech léčby infliximabem. Kromě toho byla hodnocena klinická remise a nutnost velkých břišních operací po dobu až 4 let.

Zhojení a úplné zhojení sliznice ilea významně korelovalo s klinickou remisí (p = 0,046, resp. p = 0,0001). Rovněž dlouhodobé klinické remise bylo dosaženo významně častěji u pacientů s úplným zhojením střevní sliznice (p = 0,025). Naopak u pacientů s přetrvávajícími vředy střevní sliznice byla častěji nutná břišní operace (p = 0,044).

Tato studie ukázala, že endoskopické vyšetření lézí sliznice ilea po 1–2 letech léčby infliximabem lze použít jako prediktor dlouhodobé prognózy pacientů s Crohnovou chorobou.

(zza)

Zdroj:  Beppu T., Ono Y., Matsui T., et al. Mucosal healing of ileal lesions is associated with long-term clinical remission after infliximab maintenance treatment in patients with Crohn's disease. Dig Endocs. 2015 Jan; 27 (1): 73–81.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa