Endoskopická balónková dilatace v průběhu dlouhodobé terapie infliximabem

14. 5. 2019

Japonští gastroenterologové publikovali koncem roku výsledky zajímavé studie zaměřené na dlouhodobou terapii infliximabem (IFX).

Japonští gastroenterologové publikovali koncem roku výsledky zajímavé studie zaměřené na dlouhodobou terapii infliximabem (IFX). U pacientů s Crohnovou nemocí (CD) totiž hodnotili účinnost dlouhodobé léčby IFX a současně v průběhu této léčby provedené endoskopické balónkové dilatace pro známky střevní striktury.

Účinnost udržovací terapie IFX byla retrospektivně hodnocena u 185 pacientů s CD (medián sledování 24 měsíců). Srovnávána byla účinnost IFX jak samotného, tak za použití konkomitantní terapie imunomodulátory (IMM) a enterální výživy (EN), stejně tak jako celková potřeba chirurgického výkonu. U pacientů se známkami střevní obstrukce či striktury byla zároveň hodnocena účinnost balónkové dilatace provedené v průběhu terapie IFX.

U 185 pacientů na udržovací terapii činila míra dlouhodobé účinnosti IFX po roce užívání 84,9 % a po dvou letech 79,0 %. Potřeba chirurgického výkonu byla signifikantně nižší ve skupině na udržovací terapii (P < 0,001). Konkomitantní terapie imunomodulátory a enterální výživou účinnost IFX významněji neovlivnily. Terapie IFX byla ukončena pouze u 18 případů (7,3 %). Ve skupině na udržovací terapii byla symptomatická striktura přítomná u 33 pacientů (17,8 %), přičemž chirurgický výkon byl méně často potřebný ve skupině, kde byla současně v průběhu léčby provedena balónková dilatace, než tomu bylo ve skupině bez ní (P < 0,05).

Autorům se podařilo prokázat, že dlouhodobá terapie IFX je vysoce efektivní, přičemž potřeba chirurgického výkonu byla jednoznačně nižší u pacientů na udržovací terapii. V případě střevních striktur pak byla v prevenci chirurgického výkonu efektivní pouze endoskopická balónková dilatace provedená v průběhu léčby.

(mik)

Zdroj: Ono Y., Hirai F., Matsui T. et al. Value of concomitant endoscopic balloon dilation for intestinal stricture during long-term infliximab therapy in patients with Crohn's disease. Dig Endosc. 2012 Nov; 24 (6): 432–8; doi: 10.1111/j.1443-1661.2012.01315.x.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa