Efekt převedení pacientů s revmatoidní artritidou na jiný blokátor TNF-alfa

15. 5. 2019

Finští autoři si položili otázku, zda je vhodné převádět pacienty s revmatoidní artritidou, u nichž došlo ke ztrátě účinnosti biologické léčby nebo k výskytu nežádoucích účinků, na jiný blokátor TNF-α.

Finští autoři si položili otázku, zda je vhodné převádět pacienty s revmatoidní artritidou, u nichž došlo ke ztrátě účinnosti biologické léčby nebo k výskytu nežádoucích účinků, na jiný blokátor TNF-α.

Autoři provedli analýzu údajů z Finského registru biologické léčby týkajících se změny původní léčby revmatoidní artritidy blokátorem TNF-α na jiný lék ze stejné skupiny. Hodnotili výsledky 479 pacientů s revmatoidní artritidou, u nichž byla zahájena biologická léčba mezi květnem 1999 a dubnem 2009 a u nichž došlo ke změně podávaného blokátoru TNF-α.

Výsledky léčby hodnotili podle indexu ACR50 (American College of Rheumatology 50), skóre DAS28 (Disease activity score 28), hladiny CRP za 3 měsíce po změně terapie a porovnali je s nejlepšími a posledními zjištěnými výsledky při iniciální terapii.

U pacientů, u nichž došlo ke změně léčby z důvodu nedostatečné účinnosti, byl zjištěn pokles parametrů aktivity choroby na začátku iniciální léčby (infliximab či adalimumab) a jejich opětovný vzestup před změnou terapie. Po převedení na jiný TNF-α blokátor (etanercept nebo adalimumab) byla pozorována obnovená odpověď na léčbu odpovídající dosaženému účinku na začátku iniciální léčby.

U pacientů, u kterých byla biologická léčba změněna z důvodu nežádoucích účinků, zajistil a udržel druhý blokátor TNF-α stejnou léčebnou odpověď jako iniciální lék.

Podle výsledků této studie se při sekundární ztrátě účinnosti biologické léčby nebo při výskytu nežádoucích účinků jeví jako nejvýhodnější převedení pacienta na jiný blokátor TNF-α.

(zza)

Zdroj: Virkki L. M., Valleala H., Takakubo Y., et al. Outcomes of switching anti-TNF drugs in rheumatoid artritis - a study based on observational data from the Finnish register of Biological treatment (ROB-FIN). Clin Rheumatol. Epub 7 Jun 2011. DOI: 10.1007/s10067-011-1779-1Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa