Efekt golimumabu u pacientů s psoriatickou artritidou – rozšířené sledování studie GO-REVEAL

14. 5. 2019

Červencové číslo the Journal of Rheumatology přináší rozšířené sledování pacientů s psoriatickou artritidou (PsA).

Červencové číslo the Journal of Rheumatology přináší rozšířené sledování pacientů s psoriatickou artritidou (PsA), kteří se účastnili již známé randomizované placebem kontrolované studie s golimumabem GO-REVEAL. Cílem aktuálního sledování bylo vyhodnotit dlouhodobější výsledky zahrnující i entesitidu (tedy zánět šlachových úponů) a daktylitidu (zánět prstů).

V průběhu studie a jejího rozšíření byli dospělí pacienti s aktivní formou PsA randomizováni k podávání placeba (n = 113), golimumabu v dávce 50 mg (n = 146) či golimumabu v dávce 100 mg (m = 146). Léky byly podávány formou subkutánní injekce každé 4 týdny v průběhu 20 týdnů. Od 24. týdne dále již všichni pacienti dostávali golimumab v dávce 50 nebo 100 mg. Měkkost úponů šlach byla skórována na 15 místech těla s užitím PsA-modifikovaných kritérií Maastricht Ankylosing Spondylitis Enthesitis Scores (MASES). Daktylitida byla posuzována na 20 prstech rukou a nohou.

Ze 405 randomizovaných pacientů byla na začátku popsána entesitida u 77 % a daktylitida u 34 %. V týdnu 24 fáze kontrolované placebem byl pozorován významný rozdíl mezi skupinou léčenou golimumabem 50 mg a 100 mg a placebem ve smyslu průměrného procenta zlepšení PsA-modifikovaného MASES skóre (46 % [p < 0,001] a 52 % [p < 0,001] oproti 13 % u placeba). Obdobně u daktylitidy bylo zlepšení sledovaného skóre také pozorovatelné (66 % [p = 0,09] a 82 % [p < 0,001] oproti 28 % u placeba). V týdnu 52 bylo zlepšení udržené mezi pacienty randomizovanými ke golimumabu (průměrné zlepšení bylo 54 % pro PsA-modifikované MASES skóre a 77 % pro skóre hodnotící daktylitidu). U těch z pacientů, kteří měli na začátku studie jasné známky entesitidy či daktylitidy a kteří dostávali nejdříve placebo a teprve v týdnu 16 či 24 byla jejich léčba změněna na golimumab, bylo v týdnu 52 studie také popsáno jisté zlepšení (39 % pro PsA-modifikované MASES skóre, 57 % pro skóre popisující daktylitidu).

Lze tedy shrnout, že u pacientů s psoriatickou artritidou je léčba TNF-inhibitorem efektivní ve všech aspektech nemoci, včetně enteritidy a daktylitidy. Účinnost byla udržena i v dlouhodobém sledování.

(eza)

Zdroj: Kavanaugh A., Mease P. Treatment of psoriatic arthritis with tumor necrosis factor inhibitors: longer-term outcomes including enthesitis and dactylitis with golimumab treatment in the Longterm Extension of a Randomized, Placebo-controlled Study (GO-REVEAL). J Rheumatol Suppl 2012 Jul; 89: 90–3; doi: 10.3899/jrheum.120254Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa