Duální terapie s infliximabem a imunomodulátory je u pacientů s IBD efektivní, je-li zahájena časně

14. 5. 2019

Inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF alfa) přispívají u pacientů se zánětlivými onemocněními střev (IBD) ke zkrácení doby hospitalizace a také k redukci operačních výkonů.

Inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF alfa) přispívají u pacientů se zánětlivými onemocněními střev (IBD) ke zkrácení doby hospitalizace a také k redukci operačních výkonů. To ukázala retrospektivní kohortová studie, kterou autoři z texaského Houstonu publikovali recentně v časopise Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Do retrospektivní observační studie byli zařazeni veteráni trpící Crohnovou chorobou (CD) či ulcerativní kolitidou (UC). Data byla získána od dřívějších vojáků, jejichž záznamy z období let 2001–2009 byly uchovávány v zařízeních (n = 176) spadajících pod Department of Veteran Affairs. Ve studijním modelu byla propojena data o předepsané medikaci, všech hospitalizacích, návštěvách na ambulancích a o úmrtích. Autoři se zaměřili na údaje získané sledováním pacientů a přiřadili je do skupin léčených infliximabem či imunomodulační léčbou, dále kombinací obou typů terapie (duální léčba) či bez výše zmíněných typů léčby.

Ve sledované kohortě pacientů bylo celkem 20 474 pacientů, z nichž 8 042 trpělo CD a 12 432 bylo léčeno pro UC. 93,9 % pacientů bylo mužského pohlaví, 72,5 % kavkazské rasy a průměrný věk byl 60,9 ± 14,5 roku. Infliximab byl ordinován u 0,17 %, imunomodulační léčba u 1,3 % a duální kombinovaná léčba u 1,5 % pacientů. Použitý model pro analýzu ukázal, že k dosažení relativního poklesu potřeby hospitalizace o polovinu bylo potřeba podávat pacientům imunomodulační léčbu v monoterapii po dobu 9,2 měsíce, infliximab 8 měsíců a duální terapii celkem 7,7 měsíce. Relativní pokles potřeby operačních výkonů o polovinu byl dosažen u pacientů léčených infliximabem po dobu 7 měsíců a duální terapií po dobu 5 měsíců.

Tato studie ukázala, že duální léčba kombinující infliximab a imunomodulační léčbu je spojena se signifikantním snížením potřeby nejenom hospitalizace, ale také operačních výkonů. Lze tedy vyvozovat, že pacienti s IBD mohou mít s velkou pravděpodobností z duální léčby kombinující infliximab a imunomodulátory prospěch, pokud je zahájena časněji v prvním roce od zahájení léčby.

(eza)

Zdroj: Abraham N. S. Et al. Dual Therapy With Infliximab and Immunomodulator Reduces One-Year Rates of Hospitalization and Surgery Among Veterans With Inflammatory Bowel Disease. Clin Gastroenterol Hepatol. 2013; pii: S1542-3565(13)00802-1; doi: 10.1016/j.cgh.2013.06.004Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa