Dosažení hluboké remise na udržovací terapii inhibitory TNFα u nespecifických střevních zánětů

14. 5. 2019

Novým cílem v léčbě nespecifických střevních zánětů (Inflammatory Bowel Disease, IBD) inhibitory TNFα je dosažení hluboké remise, tedy klinické remise i slizničního hojení.

Novým cílem v léčbě nespecifických střevních zánětů (Inflammatory Bowel Disease, IBD) inhibitory TNFα je dosažení hluboké remise, tedy klinické remise i slizničního hojení. Cílem studie publikované online v časopise Journal of Crohn's and Colitis v listopadu 2012 bylo zhodnotit, jak často pacienti na terapii antiTNFα hluboké remise opravdu dosáhnou.

Do studie bylo retrospektivně zařazeno celkem 252 pacientů s IBD (183 s Crohnovou chorobou [CD], 62 s ulcerózní kolitidou [UC] a 7 s nedeterminovanou kolitidou [IBDU]), kteří byli alespoň 11 měsíců léčeni antagonisty TNFα (177 pacientů dostávalo infliximab, 75 adalimumab) a následně prodělali kolonoskopii. Kromě endoskopického nálezu byly zhodnoceny i výsledky histologického vyšetření, klinické symptomy, data ohledně antiTNFα terapie a hodnota CRP a fekálního kalprotektinu. Hluboká remise byla definována jako kombinace endoskopické remise (The Simple Endoscopic Index for Crohn's Disease 0–2 nebo Mayo skóre 0–1) a absence klinických příznaků.

Medián trvání udržovací terapie byl 23 měsíců. Po této době bylo 168 (67 %) pacientů v klinické remisi a 122 (48 %) v hluboké remisi. Ze 183 pacientů s CD jich 117 (64 %) dosáhlo klinické remise a 79 (43 %) hluboké remise. U ulcerózní kolitidy byla klinická remise zaznamenána u 52 (75 %) pacientů, u 43 (62 %) byla konstatována hluboká remise. Většina z 99 (81 %) pacientů s hlubokou remisí byla zároveň bez histologických známek aktivity onemocnění. Mediány hladin CRP i fekálního kalprotektinu byly signifikantně nižší u pacientů v hluboké remisi.

Z výsledků jasně plyne, že polovina pacientů s IBD na udržovací terapii inhibitory TNFα dosáhla hluboké remise. Většina pacientů v hluboké remisi byla bez histologických známek aktivity onemocnění.

(epa)

Zdroj: Molander P., et al. Achievement of deep remission during scheduled maintenance therapy with TNFα-blocking agents in IBD. J Crohns Colitis. 2013 Oct 1; 7 (9): 730–5; doi: 10.1016/j.crohns.2012.10.018. Epub 2012 Nov 21.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa