Doporučení ACR pro léčbu JIA

15. 5. 2019

Americká revmatologická společnost po diskuzích na téma terapeutických možností u juvenilní idiopatické artritidy sestavila doporučení s cílem pomoci lékařům řídit zahájení i monitoraci léčby tohoto onemocnění.

Americká revmatologická společnost (American College of Rheumatology, ACR) po diskuzích na téma terapeutických možností u juvenilní idiopatické artritidy (JIA) sestavila doporučení s cílem pomoci lékařům řídit zahájení i monitoraci léčby tohoto onemocnění. Tato doporučení vyšla v dubnovém vydání Arthritis Care and Research. Lékaři zde zdůrazňují termín doporučení, nejedná se o guidelines, neboť cílem sdělení je pouze nabídnout zkušenosti a charakter textu není preskriptivní.

Doporučení se soustřeďují na zahájení a bezpečné monitorování rozdílných léků využívaných v léčbě JIA, a to včetně nesteroidních protizánětlivých preparátů, intraartikulárních injekcí kortikoidů, systémových kortikoidů, nebiologických chorobu modifikujících léků, jako je metotrexát, a biologických léků, jako jsou abatacept, anakinra a inhibitory TNF-alfa etanercept, adalimumab a infliximab.

Analýza nicméně nezahrnovala ekonomické dopady léčby a nevěnovala se ani preparátům jako canakinumab, rilonacept a tocilizumab, které nebyly v době analýzy široce dostupné. Doporučení byla postavena na klinických zkušenostech získaných ze systematického průzkumu literatury a na zhodnocení toho, zda benefity z léčby převáží její rizika.

Pacienti jsou rozdělováni do pěti terapeutických skupin:

  • artritida čtyř a méně kloubů,
  • artritida pěti a více kloubů,
  • aktivní sacroiliitida,
  • systémová artritida s aktivními systémovými příznaky a bez aktivní artritidy
  • a systémová artritida s aktivní artritidou a bez aktivních systémových příznaků.

Doporučení zahrnují:

  • užívání kloubních injekcí kortikoidů (triamcinolon hexacetonid) u aktivní artritidy bez ohledu na souběžnou léčbu či JIA léčebnou skupinu,
  • zahájení léčby inhibitory TNF-alfa u dětí s anamnézou artritidy čtyř nebo méně kloubů a signifikantní aktivní artritidy i přes 3 až 6 měsíců léčby metotrexátem,
  • zahájení léčby inhibitory TNF-alfa u dětí s anamnézou artritidy pěti nebo více kloubů a jakékoliv aktivní artritidy po 3 až 6 měsících léčby metotrexátem
  • a zahájení léčby anakinrou u dětí se systémovou artritidou a aktivní horečkou, jejichž léčba vyžaduje druhou medikaci v návaznosti na systémové kortikoidy

(pes)

Zdroj: Arthr Care Res. 2011; 63: 465–482.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa