Dopad ankylozující spondylitidy na pracovní neschopnost, prezentismus a výkonnost, zhodnocení společenských nákladů

15. 5. 2019

Cílem poměrně aktuální studie bylo popsat dopady ankylozující spondylitidy na pracovní neschopnost a neplacená omezení v práci spolu se zhodnocením nákladů, které s těmito omezeními souvisejí.

Cílem poměrně aktuální studie bylo popsat dopady ankylozující spondylitidy na pracovní neschopnost a neplacená omezení v práci spolu se zhodnocením nákladů, které s těmito omezeními souvisejí.

Celkem 142 neselektovaných pacientů s ankylozující spondylitidou se pod dohledem revmatologů zúčastnilo longitudinální observační studie a vyplnilo tzv. HLQ dotazník (= Health and Labour Questionnaire). V něm se hodnotila v rámci posledních 14 dnů pracovní neschopnost související se základním onemocněním, omezení v práci a prezentismus (docházení do práce i přes sníženou výkonnost v důsledku své choroby).

Ze 72 pacientů v placeném zaměstnání jich během posledních 14 dnů celkem 12 % mělo pracovní neschopnost, u celých 53 % se projevila tendence k prezentismu. Během čtrnáctidenního období bylo popisováno průměrně 5,8 hodiny pracovní neschopnosti a 2,4 neefektivních pracovních hodin, kvůli nimž pak bylo zapotřebí průměrně 1,9 hodiny navíc, aby bylo možné rozdělanou práci dokončit. Ze všech pacientů (n = 137) se jich pak 71 % setkalo s omezeními v neplacené činnosti během předcházejících dvou týdnů a 42 % pacientů z těchto důvodů potřebovalo pomoc průměrně 8 hodin.

Roční ztráta produktivity činí u celé skupiny 1451 liber na jednoho pacienta z důvodu pracovní neschopnosti, 967 liber je nutných ke kompenzaci nedostatečně využitých hodin v práci a 1930 liber k náhradě ztráty při neplacené činnosti.

Pacienti s ankylozující spondylitidou tedy mají nejen značnou pracovní neschopnost, ale současně se také setkávají s omezeními, pokud v práci jsou, a nebo pokud provádějí neplacenou činnost. Omezení ve funkční zdatnosti jsou významně spojena s omezeními v práci. Společenské náklady na oficiální i neoficiální péči jsou pak srovnatelné s náklady na pracovní neschopnost a prezentismus.

(pes)

Zdroj:

  1. Annelies Boonen. Ann Rheum Dis 2010(Jun);69(6):1123-1128. doi:10.1136/ard.2009.116764.


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa