Dlouhodobé výsledky v léčbě exemestanem a tamoxifenem

15. 5. 2019

Jeden z velmi často používaných přípravků v léčbě prsu je tamoxifen. Ten ale může vyvolávat i poměrně zásadní nežádoucí účinky, jako je například hyperplazie endometria. Mezinárodní tým lékařů a vědců tedy zjišťoval, zda nelze tyto nežádoucí účinky snížit.

Jeden z velmi často používaných přípravků v léčbě prsu je tamoxifen. Ten ale může vyvolávat i poměrně zásadní nežádoucí účinky, jako je například hyperplazie endometria. Mezinárodní tým lékařů a vědců tedy zjišťoval, zda nelze tyto nežádoucí účinky snížit. Výsledky studie pak byly publikovány v odborném medicínském časopise Annals of Oncology.

Nežádoucí účinky tamoxifenu

Ačkoliv je tamoxifen antagonistou estrogenových receptorů a hojně se používá například v léčbě nádorů prsu, jedním z jeho nežádoucích účinků může být i estrogen-like účinek na dělohu postmenopauzálních žen. Ten způsobuje různé uterinní abnormality, jako hyperplazii endometria, polypy, cysty, a navíc zvyšuje riziko karcinomů a sarkomů dělohy.

V současnosti se proto stále více začínají u časných nádorů prsu po prvotní terapii používat v adjuvantní léčbě inhibitory aromatáz, které mohou mít uteroprotektivní efekt a potenciální efekt ve snížení výskytu děložních abnormalit po léčbě tamoxifenem. Jedním z ireverzibilních inhibitorů aromatáz je i exemestan. A právě zhodnocení efektu následné terapie exemestanem hodnotil mezinárodní tým vědců a lékařů.

Průběh studie

Studie se zúčastnily postmenopauzální pacientky s časným karcinomem prsu (s pozitivními nebo neznámými estrogenovými receptory). Ty byly léčeny několik let pomocí tamoxifenu a v rámci studie byly náhodně rozděleny do dvou skupin. První pokračovala v léčbě tamoxifenem, zatímco druhá skupina byla převedena na kompletní pětiletou adjuvantní terapii exemestanem. U obou skupin bylo na začátku studie provedeno sonografické vyšetření výšky děložní sliznice, primárním výstupem studie byl pak záchyt pacientek s abnormální výškou děložní sliznice (≥ 5 mm) po dvou letech léčby. Velikost sliznice pak byla hodnocena pomocí transvaginální ultrasonografie. Výsledky byly následující.

Do výsledků studie bylo zahrnuto celkem 183 pacientek, přičemž podíl pacientek s děložními abnormalitami byl daleko nižší ve skupině převedené na exemestan (36 % proti 62 % u pokračující léčby tamoxifenem). Tento diametrální rozdíl byl nejvíce zřetelný zhruba šest měsíců po začátku studie, ke smazání rozdílu pak došlo cca jeden rok po ukončení léčby. Jak se tedy prokázalo, přechod z tamoxifenu na exemestan dokáže signifikantně snížit výskyt ztluštění endometria.

(kam)

Zdroj: Bertelli G. et al.: Long-term endometrial effects in postmenopausal women with early breast cancer participating in the Intergroup Exemestane Study (IES) – a randomised controlled trial of exemestane versus continued tamoxifen after 2–3 years tamoxifen, Ann Oncol. 2009 Aug 28.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa