Dlouhodobá udržovací terapie ulcerózní kolitidy infliximabem – výsledky prodloužené studie ACT-1 a ACT-2

14. 5. 2019

Následující sdělení přináší výsledky prodloužených studií ACT-1 a ACT-2, publikovaných nedávno v časopise Inflammatory Bowel Diseases. V rámci těchto studií byla totiž hodnocena dlouhodobá účinnost a bezpečnost terapie a kvalita života pacientů s ulcerózní kolitidou léčených infliximabem.

Následující sdělení přináší výsledky prodloužených studií ACT-1 a ACT-2, publikovaných nedávno v časopise Inflammatory Bowel Diseases. V rámci těchto studií byla totiž hodnocena dlouhodobá účinnost a bezpečnost terapie a kvalita života pacientů s ulcerózní kolitidou léčených infliximabem.

Do prodloužené studie byli zařazeni dospělí pacienti se středně těžkou až těžkou formou ulcerózní kolitidy, kteří profitovali z léčby infliximabem v rámci 54týdenní studie ACT-1 a 30týdenní studie ACT-2, a měli tak možnost pokračovat v terapii infliximabem po dobu dalších tří let. Účastníci obdrželi randomizovanou studijní medikaci, dokud nebyla odslepena všechna centra. U pacientů, kteří byli v rámci základních studií léčeni placebem, byla terapie ukončena. Pacienti, kteří užívali infliximab v dávce 5 nebo 10 mg/kg, pokračovali v nezaslepeném podávání infliximabu v intervalu každých 8 týdnů. U pacientů užívajících infliximab v dávce 10 mg/kg mohla být dávka snížena na 5 mg/kg, a pokud došlo u pacientů léčených 5 mg/kg ke ztrátě odpovědi, mohla být dávka naopak navýšena na 10 mg/kg.

Z celkového počtu 484 pacientů léčených infliximabem v rámci základních studií ACT-1 a ACT-2 pokračovalo v dlouhodobém prodloužení 229. Celkově 70 pacientů (30,6 %) terapii infliximabem přerušilo, a to z důvodu nežádoucích účinků (24; 10,5 %), ztráty účinnosti (11; 4,8 %), potřeby kolektomie (1; 0,4 %) anebo z jiných důvodů (34; 14,8 %). Podíl pacientů, u kterých byly na základě fyzikálního vyšetření lékařem zjištěny známky žádného nebo jenom mírného onemocnění (Physician's Global Assessment skóre = 0 nebo 1), zůstal stejný i v prodloužené studii, tj. 76,5 % v době zahájení prodloužené studie (týden 0) a 90,0–94,3 % ve 152. týdnu sledování. Zlepšení stavu, hodnocené na základě skóre dotazníku Inflammatory Bowel Disease Questionnaire pozorované v rámci základních studií, setrvávalo i v rámci prodloužené studie. Během dlouhodobé prodloužené studie zůstal bezpečnostní profil infliximabu shodný s tím z hlavních studií, přičemž nebyly pozorovány žádné nové nebo neočekávané nežádoucí příhody. Dlouhodobá léčba infliximabem byla tedy i po dobu dalších 3 let účinná a dobře tolerovaná.

(mik)

Zdroj: Reinisch W. et al. Long-term infliximab maintenance therapy for ulcerative colitis: The ACT-1 and -2 extension studies. Inflamm Bowel Dis. 2012, 18: 201–211; doi: 10.1002/ibd.21697Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa