Dlouhodobá účinnost infliximabu v terapii hidradenitis suppurativa

14. 5. 2019

Hidradenitis suppurativa je chronické onemocnění charakterizované přítomností bolestivých zánětlivých lézí postihujících potní žlázy, které nereaguje efektivně na standardní terapii.

Hidradenitis suppurativa (HS) je chronické onemocnění charakterizované přítomností bolestivých zánětlivých lézí postihujících potní žlázy, které nereaguje efektivně na standardní terapii. Inhibitory TNF-alfa sice představují velice slibnou terapeutickou alternativu, nicméně dosud bylo provedeno pouze několik málo randomizovaných krátkodobých a malých kontrolovaných studií. Španělští vědci se proto pokusili zhodnotit dlouhodobou odpověď pacientů s HS na terapii infliximabem (IFX). Provedli proto dlouhodobou prospektivní studii, které se účastnilo celkem 10 pacientů se středně závažnou až těžkou formou refrakterní HS léčených IFX. Hodnotili jak bezpečnost terapie, tak i závažnost a aktivitu nemoci.

Chybění odpovědi bylo zaznamenáno u 20 % pacientů a relaps u 50 % pacientů po mediánu léčby 37 týdnů. Medián podaných dávek v průběhu 49 týdnů byl 7,5. V průběhu studie nebyly zaznamenány žádné život ohrožující nežádoucí účinky. Systematická review celkem 61 v minulosti publikovaných případů prokázala, že chybění odpovědi bylo spojeno s chirurgickým výkonem před léčbou, nižším věkem v době stanovení diagnózy a s dlouhou dobou rozvoje nemoci.

Z výsledků studie vyplývá, že dlouhodobá terapie IFX může být efektivní, dobře tolerovanou a bezpečnou terapeutickou možností pro pacienty s krátkou dobou trvání nemoci a těžkou formou HS. K relapsu nemoci dochází většinou po osmi měsících terapie, a to zejména u pacientů s více závažným onemocněním a u pacientů léčených pouze monoterapií IFX.

(mik)

Zdroj: Paradela S. et al. Long-term efficacy of infliximab in hidradenitis suppurativa. J Dermatolog Treat. Publikováno on-line 5. června 2012; doi: 10.3109/09546634.2012.683767Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa