Dlouhodobá klinická účinnost infliximabu u Crohnovy nemoci

14. 5. 2019

Crohnova nemoc (CN) je chronické zánětlivé onemocnění postihující celý gastrointestinální trakt. Typické jsou časté relapsy onemocnění, které negativně ovlivňují kvalitu života nemocného.

Crohnova nemoc (CN) je chronické zánětlivé onemocnění postihující celý gastrointestinální trakt. Typické jsou časté relapsy onemocnění, které negativně ovlivňují kvalitu života nemocného. Infliximab, chimérická monoklonální protilátka proti tumor nekrotizujícímu faktoru alfa (TNF-α), patří mezi účinné modality používané v terapii CN. Vzhledem k relabujícímu charakteru CN je nicméně zásadní otázkou dlouhodobá účinnost a bezpečnost podávání infliximabu v této indikaci. Cílem nedávno publikované retrospektivní studie nizozemských autorů bylo právě zhodnocení dlouhodobé klinické účinnosti infliximabu v léčbě CN v rámci dvou center terciární péče.

Celkově bylo do studie zahrnuto 469 pacientů s CN léčených infliximabem. Cíle zahrnovaly primární klinická účinnost, benefit léčby (Kaplanova-Meierova analýza), účinnost opakované léčby, frekvence chirurgických intervencí a nežádoucích účinků. Medián doby sledování byl 4,5 roku.

U 70 pacientů (15 %) nebyla úspěšně indukována remise, 316 pacientů bylo na udržovací terapii. Plánovaný udržovací režim byl úspěšný u 61 % pacientů (n = 169), epizodická udržovací terapie byla úspěšná u 19 ze 40 pacientů (48 %). Odhadovaný benefit pětileté léčby byl 55,7 % (95% interval spolehlivosti 48,8–62,6). Současné podávání thiopurinů bylo spojeno se zvýšeným benefitem léčby. Nutnost abdominální chirurgické intervence na 100 pacientoroků byla signifikantně snížena po započetí terapie infliximabem u skupiny s plánovaným udržovacím režimem (redukce 2,70, 95% interval spolehlivosti 24,82–20,35; p = 0,018). Frekvence malignit byla 3,4 % (0,70/100 pacientoroků), mortalita 1,9 % (0,39/100 pacientoroků).

Indukce remise byla stejně úspěšná jak u pacientů, kteří zahájili léčbu infliximabem poprvé, tak u pacientů, kteří léčbu přerušili a následně znovu zahájili. Dlouhodobé užívání infliximabu bylo v této studii bezpečné a významně snížilo potřebu chirurgických zákroků u pacientů na udržovací terapii.

(onse)

Zdroje: Eshuis E. J., Peters C. P., van Bodegraven A. A., et al. Ten years of infliximab for Crohn's disease: outcome in 469 patients from 2 tertiary referral centers. Inflamm Bowel Dis. 2013 Jul; 19 (8): 1622–30.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa