Díky intenzitě UV záření je možné předvídat vznik dermatomyositidy a antiMi2 protilátek u žen

15. 5. 2019

Ultrafialové záření denního světla může být spojeno s rozvojem určitých autoimunitních chorob, a to zejména u žen. To vyplývá ze závěrů studie NIEHS publikované v srpnu 2009. Ta je zároveň vůbec první studií, která pravděpodobnou spojitost mezi UV zářením a autoimunitními chorobami u žen hodnotí.

Ultrafialové záření denního světla může být spojeno s rozvojem určitých autoimunitních chorob, a to zejména u žen. To vyplývá ze závěrů studie NIEHS (National Institute of Environmental Health Sciences) publikované v srpnu 2009. Ta je zároveň vůbec první studií, která pravděpodobnou spojitost mezi UV zářením a autoimunitními chorobami u žen hodnotí.

Vědci zjistili, že ženy žijící v oblastech s vyššími hladinami UV záření v době, kdy se u nich projeví autoimunitní svalová choroba myositida, jsou náchylnější k rozvoji tzv. dermatomyositidy. Při ní jsou základními příznaky svalová slabost a kožní vyrážka, která tuto chorobu odlišuje od další idiopatické zánětlivé myopatie – polymyositidy.

Dermatomyositida a polymyositida jsou dvě hlavní formy myositidy a obě patří do skupiny autoimunitních nemocí, kdy imunitní systém organismu vytváří protilátky napadající svaly, kůži a někdy i další tkáně. Dermatomyositida bývá spojena s typickou červenofialovou vyrážkou na horních očních víčkách a na dorzální straně kloubů, která je často zhoršena slunečním zářením.

Ženy jsou obecně k rozvoji řady autoimunitních nemocí více náchylné než muži, důvody však nejsou zcela jasné. Vědci zjistili pouze to, že spojitost mezi dermatomyositidou a UV zářením existuje u žen, a ne u mužů, což může být dáno například vrozenou rozdílností toho, jak obě pohlaví na UV záření reagují. Jiné studie prokázaly například skutečnost, že u myších samiček došlo k výraznějšímu zánětu kůže po vystavení UV záření, než tomu bylo u jejich samčích protějšků. A tyto účinky mohou mít vztah k novým zjištěním právě u dermatomyositidy.

Do popisované studie bylo shromážděno celkem 380 pacientů s diagnózou dermatomyositidy či polymyositidy a byly u nich vyšetřeny protilátky. Pacienti s dermatomyositidou mívají pozitivní tzv. antiMi-2 protilátky a již z předchozího výzkumu je známo, že v důsledku UV záření se zvyšují hladiny Mi-2 proteinu, na který se tato protilátka váže. Ve výsledku byla potvrzena souvislost mezi hladinami UV záření a podílem žen s antiMi-2 autoprotilátkami. Přímá příčina však zatím objasněna nebyla, a je tedy jistě zapotřebí dalšího pokračování výzkumu.

(pes)

Zdroj:

  1. Love L. A.: Arthritis and Rheumatism 2009, vol. 60, no. 8, pp. 2499–2504.


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa