Detekce kolorektálního karcinomu testem moči

15. 5. 2019

Vědci nedávno obrátili pozornost odborné veřejnosti na pokroky ve vývoji testu, který by mohl pomocí vyšetření moči odhalit přítomnost kolorektálního karcinomu (CRC).

Vědci nedávno obrátili pozornost odborné veřejnosti na pokroky ve vývoji testu, který by mohl pomocí vyšetření moči odhalit přítomnost kolorektálního karcinomu (CRC). Studie analyzující chemické odlišnosti moči u lidí s tímto nádorem a bez něj byla zveřejněna v časopisu Journal of Proteome Research. V současné době je za hlavní screeningové vyšetření kolorektálního karcinomu považována kolonoskopie. Pro mnohé pacienty se však jedná o vyšetření nepříjemné, kterému se často vyhýbají, čímž bývá detekce CRC oddalována. Autoři se proto zaměřili na vývoj jednoduchého, pacienty dobře tolerovaného testu.

Kolorektální karcinom zvyšuje v moči hladiny určitých aminokyselin Vědci analyzovali jak vzorky moči získané od pacientů s CRC, tak i vzorky kontrolní skupiny zdravých jedinců přibližně stejného věku. Pomocí plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie identifikovali 16 různých látek, které se v moči pacientů s CRC vyskytují ve zvýšeném množství. Jednalo se zejména o 5-hydroxytryptofan-trikarboxylovou kyselinu, dále byly detekovány abnormality v metabolismu histaminu a glutamové kyseliny. Profil metabolitů v moči se změnil po úspěšné operaci jedinců s CRC, kdy došlo k významnému poklesu hladin těchto látek svědčících pro CRC.

Paralelně s touto studií probíhala i studie na potkaních zvířecích modelech. Při srovnání nemocných a zdravých potkanů došli vědci k totožným výsledkům. Jediným rozdílem byly abnormality v metabolismu polyaminů, které se vyskytovaly pouze ve vzorcích moči nemocných potkanů. V další fázi bude následovat snaha o vytvoření jednoduché formy testu použitelné v ambulantní praxi či domácím prostředí.

(ercp)

Zdroj:
Qiu Y. et al.: Urinary metabonomic study on colorectal cancer. J Proteome Res. 2010; 9 (3): 1627–34.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa