Delece chromozomu 9p identifikuje agresivní formu renálního karcinomu z jasných buněk

15. 5. 2019

Hlavním cílem studie uveřejněné v časopise Cancer bylo zjistit, zda delece p-raménka chromozomu č. 9 přítomná u renálního karcinomu z jasných buněk predikuje kratší dobu přežití a kratší interval bez rekurence onemocnění.

Hlavním cílem studie uveřejněné v časopise Cancer bylo zjistit, zda delece p-raménka chromozomu č. 9 přítomná u renálního karcinomu z jasných buněk predikuje kratší dobu přežití a kratší interval bez rekurence onemocnění.

Metoda

Do studie bylo zařazeno celkem 703 renálních karcinomů z jasných buněk. Některé nádory byly analyzovány metodou fluorescenční hybridizace in situ – FISH (316 nádorů) –, některé cytogeneticky (388 nádorů). U každého nádoru byl zaznamenán grading, TNM staging, velikost, 9p status, Eastern Cooperative Oncology Group performance status (ECOG PS), zasažení mízních uzlin a přítomnost metastáz.

Výsledky

Delece 9p byla detekována u 97 nádorů (13,8 %). Nádory s delecí 9p byly větší a s větší pravděpodobností měly vyšší grading (stupeň 3 nebo 4), vyšší klasifikaci (T3–T4), častěji zasahovaly lymfatické uzliny a častější byla také přítomnost vzdálených metastáz (P < 0,01). Medián doby přežití pro pacienty s delecí 9p byl 37 měsíců, pro pacienty bez delece 82 měsíců (P < 0,01). U pacientů s lokalizovaným onemocněním byl interval bez rekurence v případě delece 9p 53 měsíců, v případech bez delece byl delší než doba sledování (P < 0,01). U pacientů s lokalizovanými lézemi, jejichž velikost byla menší nebo rovna 4 cm v největším rozměru, byla v případě delecí 9p vyšší pravděpodobnost rekurence (19 %, u pacientů bez delece 2 %; P = 0,01).

Závěr

Delece chromozomu 9p u renálního karcinomu z jasných buněk byla detekována u téměř 14 % nádorů a byla spojena s vyšším gradingem, vyšším klasifikačním stupněm, postižením lymfatických uzlin a vzdálenými metastázami. Navíc delece 9p nezávisle na dalších faktorech znamenala horší prognózu pro pacienty s lokalizovaným onemocněním. Preoperační identifikace nádorů s delecí 9p zlepší zhodnocení rizikovosti pacientů a pomůže lépe vybírat adepty na intenzivní sledování nebo agresivnější léčbu.

(vek)

Zdroj:
La Rochelle J. et al: Chromosome 9p deletions identify an aggressive phenotype of clear cell renal cell carcinoma. Cancer 2010, publikováno on-line před tiskem 13. července 2010.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa