Compliance a vytrvalost dětských a dospělých pacientů v léčbě růstovým hormonem

15. 5. 2019

Cílem této studie bylo identifikovat klíčové faktory ovlivňující compliance a vytrvalost léčebného schématu u pacientů léčených růstovým hormonem.

Cílem této studie bylo identifikovat klíčové faktory ovlivňující compliance a vytrvalost léčebného schématu u pacientů léčených růstovým hormonem (RH) a následně vytvořit návrhy k optimalizaci intervence pro podporu kontinuálního užívání RH.

Studie zahrnovala 158 dospělých pacientů, 326 adolescentů a 398 rodičů dětských pacientů, kteří v minulosti nebo v současnosti užívali růstový hormon. Byl použit dotazník se 134 otázkami, který zjišťoval pacientovo subjektivní vnímání deficience RH a výsledků léčby, a dále hodnotil kvalitu instruktáže k užívání medikace, porušení compliance a vytrvalost terapie. Compliance byla hodnocena za pomocí frekvence vynechaných dávek RH na podkladě specifických důvodů. Vytrvalost léčby byla definována jako kontinuální terapie RH bez jakéhokoliv přerušení.

Na základě odpovědí v dotazníkovém šetření byli pacienti kategorizováni podle úrovně compliance do tří skupin: vysoce compliantní, příležitostně non-compliantní a non-compliantní/skeptičtí. Non-compliantních pacientů (poslední dvě z výše uvedených skupin) bylo v celé studii 64-77 % ve všech třech hodnocených věkových skupinách, přičemž nejvyšší míru non-compliance vykazovala skupina adolescentů.

Nesprávné vnímání důsledků plynoucích z vynechání dávek růstového hormonu, diskomfort spojený s injekční aplikací, neuspokojení z výsledků terapie a nedostatečný kontakt s ošetřujícím personálem byly spolu s dalšími faktory silně spojeny se sníženou compliance. Dotazníkové šetření týkající se těchto problematických aspektů léčby pak bylo vyhodnoceno jako důležité pro zjišťování pacientských potřeb s možností intervence.

V rutinní edukaci pacientů by proto měl být kladen větší důraz na konečné cíle léčby a vliv compliance na dosažení těchto cílů by měl být brán více v potaz. Ošetřující personál by měl usilovat o přesvědčení a posílení vůle pacientů pečovat o svou chorobu tak, aby bylo dosaženo požadované remise.

(ver)

Zdroj: Rosenfeld R.G, a spol. Endocrine Practice 2008.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa