Cílená léčba střevních zánětů v těhotenství

14. 5. 2019

Řada z žen, které jsou léčeny inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF alfa) pro zánětlivá střevní onemocnění, v průběhu této terapie otěhotní.

Řada z žen, které jsou léčeny inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF alfa) pro zánětlivá střevní onemocnění, v průběhu této terapie otěhotní. Proto bylo cílem společné studie českých lékařů z několika center zhodnotit jednak bezpečnost a účinnost podávání inhibitorů TNF alfa v průběhu těhotenství, jednak analyzovat vztah mezi koncentracemi těchto cílených léčiv v mateřské a novorozenecké krvi s gestačním stářím při poslední expozici.

Do studie byly tedy zařazeny ženy léčené inhibitory TNF alfa v průběhu těhotenství. Byla zaznamenávána data zahrnující typ cíleného léčiva, aktivitu onemocnění, současné podávání jiných léčiv, výsledky těhotenství a klinické charakteristiky novorozenců. Koncentrace inhibitorů TNF alfa v krvi byla stanovena pomocí metody ELISA.

Celkově bylo do studie zařazeno 42 těhotenství (z toho 27 u žen s Crohnovou chorobou a 14 s ulcerózní kolitidou), v rámci kterých byl podáván infliximab (n = 32) a adalimumab (n = 9). Deset žen (24 %) mělo zánětlivé střevní onemocnění aktivní v době početí a 31 (76 %) žen bylo v remisi, v průběhu těhotenství pak tři z nich prodělaly relaps. Terapie inhibitory TNF alfa byla zahájena před početím u 32 žen, u 9 až v průběhu těhotenství. Celkově autoři zaznamenali 34 porodů živých dětí (medián porodní hmotnosti 3 145 g), 28 z nich bylo v termínu a 6 předčasných. Pět těhotenství (12 %) skončilo spontánním potratem a ve dvou případech došlo k umělému ukončení těhotenství. Nebyly pozorovány žádné vrozené vady kromě jednoho případu dysplazie kyčlí. Rovněž se neobjevily žádné perinatální komplikace. Koncentrace infliximabu měřené u 11 dětí pozitivně korelovaly s hladinami infliximabu u matek a také s gestačním týdnem, ve kterém byl tento inhibitor TNF alfa podán naposledy. Tato korelace ovšem neplatila u adalimumabu.

Inhibitory TNF alfa jsou tedy účinné a bezpečné i při podání v průběhu těhotenství.

(onse)

Zdroje: Bortlik M. et al. Pregnancy and newborn outcome of mothers with inflammatory bowel diseases exposed to anti-TNF-α therapy during pregnancy: three-center study. Scand J Gastroenterol. 2013 Aug; 48 (8): 951–8.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa