Chronická žilní nedostatečnost

14. 5. 2019

Problematika malfunkce žilní stěny je tématem jak odborných periodik, tak pacientských osvětových materiálů již dlouhou dobu.

Problematika malfunkce žilní stěny je tématem jak odborných periodik, tak pacientských osvětových materiálů již dlouhou dobu. Bohužel, vzdor rozsáhlým terapeutickým i výzkumným snahám zůstává toto onemocnění velmi rozšířené, jeho léčba svízelná a podstata objasněná pouze zčásti.

Velká neznámá – příčiny vzniku
Je známo, že rizikové faktory vzniku chronické žilní nedostatečnosti (CVI) jsou velmi rozmanité a hrají v nich roli jak individuální predispozice, dědičnost, vzorce chování, tak okolní environmentální vlivy. Konkrétní mechanismy fungování a jejich vzájemné ovlivňování nejsou naneštěstí stále dostatečně pochopeny. Dobře zdokumentovaný je fakt, že prevalence onemocnění souvisí s věkem a dietními a pohybovými zvyklostmi individua (obezita, sedavé zaměstnání). Horší je to už s významem hereditárních faktorů (rodinný výskyt CVI), stavů zhoršujících možnosti žilního návratu (gravidita, úrazy dolních končetin) či poruchy tvorby a kvality vazivové tkáně (recidivující hernie, pes planus). Sečteno podtrženo, kolem CVI zůstávají i nadále mnohé nejasnosti.

Studie RELIEF přináší úlevu
Před několika lety se ve vědeckých kruzích začalo mluvit o výsledcích, které přinesla studie nazvaná RELIEF, tedy úleva. Název studie RELIEF je akronym pro Reflux assEssment and quaLity of lIfe improvEment with micronized Flavonoids. Z názvu je tedy patrné, že tato multicentrická, mezinárodní, prospektivní a placebem kontrolovaná studie byla zaměřena na objasnění souvislostí mezi příjmem určité nutriční složky (flavonoidů) a dopadem takové diety na rozvoj a příznaky CVI. Primárním cílem studie bylo vysledovat rozdíly u pacientů s žilním refluxem a bez něj.

Studie RELIEF probíhala déle než 2 roky ve 23 zemích světa a účastnilo se jí přes 5 tisíc pacientů. Interpretace shromážděných dat poukazuje na fakt, že příjem stravy bohaté na citrusové flavonoidy (pacienti po 6 měsíců dostávali 450 mg mikronizovaného diosminu a 50 mg hesperidinu) významně zlepšuje jak stávající symptomy, tak progresi onemocnění, což v důsledku významně ovlivňuje kvalitu života nemocného (QoL).

Jsme to, co jíme
Rozmanitá strava bohatá na rostlinné složky je neoddiskutovatelnou součástí zdravého životního stylu, a jak vidno, v některých případech to platí dvojnásob. Výrazy jako cyaniny, rutiny, flavonoidy a další laikovi asi mnoho neřeknou, avšak pod dohledem zodpovědného zdravotníka by se s nimi měl jednoznačně seznámit blíže alespoň prostřednictvím talíře.

(rosk)

Zdroj: Angiology 2002;53(3):245–256.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa