Celkové náklady na substituční léčbu buprenorfinem nejsou vyšší než u metadonu

15. 5. 2019

Substituční léčba závislosti na opioidech byla až dosud považována za levnější, pokud byl podáván metadon. Jedná se ale o náklady na samotný lék.

Substituční léčba závislosti na opioidech byla až dosud považována za levnější, pokud byl podáván metadon. Jedná se ale o náklady na samotný lék. Cílem této britské studie bylo porovnat celkovou nákladovou efektivitu substitučních programů s oběma preparáty.

Studie proběhla v britském Norfolku, zahrnovala 361 osob závislých na opioidech a délka sledování byla 6 měsíců. Porovnávány byly náklady na substituční program (cena léku, náklady na dohled lékárny a výdej léku a náklady služeb kliniky) a účinnost substitučního programu, která byla měřena podílem pacientů, kteří pokračovali v substitučním programu po 6 měsících, a podle schopnosti substitučního programu docílit úplnou abstinenci od nelegálních opioidů.

Náklady na samotný přípravek byly nižší u metadonu, ovšem náklady lékáren a klinik byly u toho přípravku vyšší než u bruprenorfinu. Průměrné celkové náklady po úpravě na zavádějící faktory se mezi programem s metadonem a s buprenorfinem významně nelišily. Podíl osob, které pokračovaly v substitučním programu po 6 měsících, byl vyšší u metadonu. Naopak schopnost vyhnout se užívání nelegálních opioidů současně se substituční léčbou byla větší u programu s buprenorfinem.

Pokud je důležitým cílem substituční léčby závislosti na opioidech úplná abstinence od nelegálních drog při současně probíhající substituční léčbě, je buprenorfin považován za vhodnou léčbu.

(zza)

Zdroj: Maas J. et al. Economic evaluation: A comparison of methadone versus buprenorphine for opiate substitution treatment. Drug Alcohol Depend. 2013 Aug 17; pii: S0376-8716(13)00283-4; doi: 10.1016/j.drugalcdep.2013.07.018. [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa